Vieraskynä

Vieraskynä: Digitaalinen kauppa -opintokokonaisuus tarjoaa näköalapaikan kaupan digitalisaatioon

Vieraskynä: Digitaalinen kauppa -opintokokonaisuus tarjoaa näköalapaikan kaupan digitalisaatioon

Teksti Moona Naakka
Share

13.6.2023

Share

Digitaalinen kauppa -opintokokonaisuus on vastaus nopeasti muuttuvan kaupan toimialan tarpeisiin. Kyseessä on ainutlaatuinen kokonaisuus, jota voivat hyödyntää kauppatieteellisen koulutusalan ja soveltuvien alojen tutkinto-opiskelijat yhteistyöyliopistoissa. Myös kaupan alan ammattilaiset voivat täydentää digitaalisen kaupan osaamistaan suorittamalla opintokokonaisuuden opintoja avoimessa yliopistossa. Kokonaisuus kasvattaa alalle siis täysin uusia digitaalisen kaupan osaajia, mutta kehittää myös jo alalla työskentelevien osaamista.


Kaupan liitto, Itä-Suomen yliopisto, LUT-yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto ja Tampereen yliopisto käynnistivät syksyllä 2021 täysin uudenlaisen digitaalisen kaupan opintokokonaisuuden, joka tarjoaa kauan kaivatun väylän kaupan alan osaamisen vahvistamiseen suomalaisessa koulutuskentässä. Kokonaisuus on ollut käynnissä nyt kaksi lukuvuotta ja se jatkuu yhteistyöyliopistoissa vähintään seuraavat kaksi lukuvuotta. Kaupan liitto koordinoi kokonaisuutta ja yliopistot vastaavat opetuksesta.

Opintokokonaisuuteen sisältyy kuusi opintojaksoa digitaalisen kaupan eri osa alueilta. Jaksot lähestyvät aihetta muun muassa hankintatoimen ja toimittajasuhteiden, myynnin ja kuluttajakäyttäytymisen, jakelukanavien ja kaupan ketjuliiketoiminnan sekä kaupan digitalisaation näkökulmista. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy Kaupan liiton koordinoima yhteistyöyliopistojen tutkinto-opiskelijoille suunnattu harjoittelujakso. Opinnot ovat harjoittelujaksoa lukuun ottamatta kokonaan verkossa suoritettavia.

Opintokokonaisuus jatkuu viidessä yliopistossa

Digitaalinen kauppa- opintokokonaisuus jatkuu yliopistojen opintotarjonnassa ja on kevääseen 2025 asti yliopistojen tutkinto-opiskelijoiden ja avoimen yliopiston opiskelijoiden valittavissa. Kaupan liitto jatkaa kokonaisuuden koordinointia, ja yliopistot vastaavat jatkossakin opetuksesta.

Opiskelijoilta saatu hyvä palaute ja kokemukset sekä opiskelijamäärät kannustavat jatkamaan kokonaisuuden tarjoamista yliopistoissa. Opintojaksojen loppuun suorittaneiden opiskelijoiden määrät ovat vaihdelleet lukuvuonna 2021–2022 jaksoittain 31 ja 89 opiskelijan välillä. Viimeisiä viikkoja käynnissä olevan lukuvuoden lopulliset opiskelijamäärät selviävät lukuvuoden päätyttyä, mutta alustavia lukuja tarkastellessa voi havaita pientä kasvua.

Yhteistyö on avainasemassa kokonaisuuden kehittämisessä

Kaupan toimialan osaamistarpeet muuttuvat jatkuvasti, joka luo vaatimuksen jatkuvalle kokonaisuuden sisällölliselle kehittämiselle. Kehittämistä tulee tehdä säännöllisesti ja tulevaisuuteen katsoen, ei vain lukuvuosien ja jaksojen päätyttyä. Yhteistyötä tehdään mahdollistamalla avoin vuoropuhelu kaupan yritysten ja yliopistojen välillä, sillä siten pystymme kehittämään opintoja vastaamaan yritysten osaamistarpeita.

Lisäksi kehitystyötä tehdään opiskelijapalautteiden ja kokemusten avulla. Palautteet auttavat muotoilemaan jaksoja ketterämmin ja joustavammin suoritettavaksi sekä sisällyttämään jaksoihin kohderyhmää kiinnostavia teemoja, materiaaleja ja tehtäviä. Opiskelijalähtöisyys on siis tärkeä osa kokonaisuuden kehittämistä.

Tulevan lukuvuoden ilmoittautumiset avautuvat elokuussa

Kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen ilmoittautumiset avautuvat elokuun alussa. Kaikkien jaksojen ilmoittautumiset avautuvat samaan aikaan, mutta päättyvät portaittain tulevan lukuvuoden aikana.

Tervetuloa mukaan syventymään digitaaliseen kauppaan!

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet: https://digitaalinenkauppa.fi/.

Kysymyksiin vastaa: Moona Naakka, koulutusasiantuntija, Kaupan liitto (moona.naakka@kauppa.fi, p. 045 651 8474)

Vieraskynän kirjoitti Kaupan liiton koulutusasiantuntija Moona Naakka.