Uutinen

Nykyisessä maailmantilanteessa keinot ostovoiman kohentamiseksi ovat vähissä

Nykyisessä maailmantilanteessa keinot ostovoiman kohentamiseksi ovat vähissä

Vaalipaneelissa eduskuntapuolueiden edustajat kertoivat puolueiden talouslinjauksista. Paneelin veti toimittaja Satu Miettinen.
Teksti Miia Savaspuro, kuvat Laura Karlin
Share

1.2.2023

Share

Erikoiskaupan liiton vaalipaneelissa pohdittiin, millaista talous- ja veropolitiikkaa Suomessa tarvitaan eduskuntavaalien jälkeen. Lähes kaikki poliitikot olivat yksimielisiä siitä, että yleisesti ottaen veronkevennykset olisivat hyvä asia, mutta ajankohta ei ole oikea.


Etu ry on esittänyt tuloverotuksen keventämistä ensi vaalikaudella. Toimenpiteellä vahvistettaisiin yhdistyksen mukaan suomalaisten ostovoimaa ja vahvistettaisiin työllisyyttä. Kokoomuksen lisäksi tuloverotuksen merkittävälle keventämiselle ei löytynyt kannatusta, vaikka lähes kaikki panelistit olivat yksimielisiä siitä, että yleisesti ottaen veronkevennykset olisivat hyvä asia. Tuloveron alentaminen löytyy myös Kokoomuksen vaaliohjelmasta ja vaihtoehtobudjetista.

Etu ry:n järjestämässä vaalipaneelissa käsiteltiin puolueiden talouslinjauksia muun muassa verotuksen osalta. Toimittaja Satu Miettisen vetämään keskusteluun osallistuivat Antti Rinne (sd.), Sinuhe Wallinheimo (kok.),Vilhelm Junnila (ps.), Arto Pirttilahti (kesk.), Atte Harjanne (vihr.), Jussi Saramo (vas.) sekä Peter Östman (kd.).

Lähes kaikki poliitikot olivat yksimielisiä siitä, että yleisesti ottaen veronkevennykset olisivat hyvä asia, mutta ajankohta ei ole oikea. Tässä taloustilanteessa merkittävät veronkevennykset olisi useamman panelistin mielestä vaikea toteuttaa valtion velan paisuttua ennätyssuureksi. Veronkevennykset lisäisivät myös inflaatiopaineita.

”Nykyisessä maailmantilanteessa se ei ole realistista. Kun ostovoimaan ja kulutuskäyttäytymiseen liittyy näin merkittävää epävarmuutta, veronalennukset eivät toimisi lainkaan toivotulla tavalla. Päinvastoin, kävisi kuten koronassa, eli sitä ei laitettaisi kulutukseen vaan säästöön. Jos mennään taantumaan mutta inflaatio pysyisi jotenkin hallinnassa, jotain kevennystä olisi ehkä mahdollista tehdä, mutta pidän kyllä miljardin euron mittakaavaa todella haasteellisena”, perusteli kantaansa perussuomalaisten Vilhelm Junnila.

Keskustan Arto Pirttilahden perustelut olivat samankaltaiset.

”Se kiihdyttäisi inflaatiota ja heikentäisi ostovoimaa eli söisi veronalennuksen vaikutuksen. Mutta heti kun taloustilanne sen sallii, olemme ehdottomasti veronalennusten kannalla.”

Muoti- ja urheilukaupan toimitusjohtaja Velimatti Kankaanpää kysyi panelisteilta, olisivatko he valmiita alentamaan joidenkin tuoteryhmien arvonlisäveroastetta ostovoiman parantamiseksi. Kankaanpää viittasi EU:n lakimuutokseen, joka sallii nykyisin alv:n alentamisen niissä tuoteryhmissä, joiden kulutuksella katsotaan olevan suotuisia seurauksia ihmisille ja ympäristölle, esimerkkinä vaikkapa lastenvaatteet tai polkupyörät.

Kokoomuksen ja vihreiden mielestä verotus menee pirstaleiseksi ja sekavaksi, jos eri tuoteryhmiä lähdetään arvottamaan eri tavalla.

”Toisaalta mitä korkeammat alvit, sitä enemmän se koskee pienituloisia. Mutta pakko se on myöntää, että muissa Pohjoismaissa kerätään enemmän alveja kuin meillä. Yleisesti ottaen pitäisin kuitenkin alv-tasot matalampina”, totesi vasemmistoliiton Saramo.

Kristillisdemokraattien Östman oli panelisteista ainoa, joka olisi valmis kokeilemaan alvin alennuksia tiettyjen, erityisesti keskiluokan ostovoimaa ylläpitävien tuotteiden kohdalla.

”Kyllä se minusta on ihan harkitsemisen arvoinen esitys erityisesti lapsiperheiden osalta. Heille nykyinen tilanne on todella vaikea, kun energian, ruuan, liikkumisen ja harrastusten kustannukset ovat niin voimakkaassa nousussa. Heidän ostovoimastaan meidän pitäisi pitää huolta kaikin tavoin”, Östman totesi.

Etu ry:n vaalipaneeli järjestettiin 12.1.2023 Helsingin Kilta-salissa.