Uutinen

Kuluttajien luottamus romahti huhtikuussa – Erikoiskaupan liiton uudistunut tilastopalvelu ennakoi heikon kehityksen jatkuvan

Kuluttajien luottamus romahti huhtikuussa – Erikoiskaupan liiton uudistunut tilastopalvelu ennakoi heikon kehityksen jatkuvan

Teksti Erikoiskaupan liitto ETU, kuva: Chris Liverani
Share

14.5.2024

Share

Tilastokeskus on uudistanut tilastotietojaan, joiden perusteella Erikoiskaupan liiton tilastot rakentuvat.


Kuukausittain päivittyvä erikoiskaupan talouskatsaus kertoo muutaman avainluvun avulla ajankohtaisen tilanteen. Luvut kertovat karua kieltään. Negatiivista kehitystä on kaikissa luvuissa.

Liikevaihdon muutos vuoden takaiseen on koko erikoiskaupan alalla -5,1 %. ETUbotin, joka ennustaa algoritmien avulla tulevaa kehitystä puoli vuotta eteenpäin, ennustama kehitys koko loppuvuodelle on -2,23 %. Miinuskehitys olisi siis pienenemässä, mutta jopa nollataso on vielä kaukana. Myöskään kuluttajien luottamus ei näissä oloissa kohene, sekin on jälleen heikentynyt päätyen saldolukuun -12,6.

Erikoiskaupan maksama palkkasumma on kääntynyt laskuun. Aiemmin inflaation nostaessa hintoja voimakkaasti, palkkasummakin vielä nousi. Noin vuosi sitten palkkasummassa tapahtui käänne alaspäin. Syynä on ollut toiminnan tehostamisen tarve kustannusten noustessa ja liikevaihdon laskiessa.

Toimialojen tunnusluvuissa suuria eroavaisuuksia

Erikoiskaupan toimialojen liikevaihdoissa on suuria eroja. Selvästi suurin liikevaihdoltaan on rautakauppatavaroiden osuus. Heikon kehityksen myötä sen suhteellinen osuus koko erikoiskaupasta lienee selkeässä laskussa. Liikevaihdon lasku on kaksinumeroisissa luvuissa ja ennuste edelleen heikkenee. Ala onkin vahvasti puolustanut kotitalousvähennyksen laajentamista ja kokee vähennyksen heikennykset uutena iskuna alalle.

Myös kodintekniikka on toimialana kehittynyt heikosti. Liikevaihdon muutos vuoden takaiseen on -7,2 %. Koronavuosien kovat kasvut uusine hankintoineen ovat kääntäneet kysyntää laskuun. Vaatekauppa vaikuttaa löytäneen nyt uuden vakaamman tason ja kehitys on lähellä nollaa.

Inflaatio on saatu varsin maltilliselle tasolle, joten liikevaihtojen kehityksessä ei ole enää mukana voimakasta hintojennousua.

Tilastosivujen uutuutena tilauskantanäkemykset EU-tasolla

Tilastosivuilla seurataan myös Euroopan komission vähittäiskaupan luottamusindikaattoria. Mukaan kuvioon on otettu tilauskantanäkemykset koko EU:n osalta, sekä tärkeät kilpailijamaat Saksa ja Ruotsi. Luottamusindikaattori kuvaa erikoiskaupan toimialan yritysten odotuksia siitä, millaiset tilauskannan odotukset seuraavalle kolmelle kuukaudelle ovat. Tässäkin Suomi eroaa muista. Suomen indeksi on reilusti pakkasella, kun taas Ruotsin indeksi vastaavasti vahvasti positiivinen ja edelleen nousevalla trendillä.

Paljon positiivista pitää vielä tapahtua, että erikoiskauppa kääntyy jälleen kasvu-uralle. Suunnitellut leikkaukset ja veronkiristykset eivät käännä elintärkeää yksityistä kulutuskysyntää paremmaksi. Ensi vuodelle ennustettu lievä, n. 1,5 %:n talouskasvu luo toivottavasti positiivista mielialaa.

Siirry Erikoiskaupan liiton tilastoihin