Uutinen

Kuluttajat ovat siirtyneet kodinkonehankinnoissa korvausostoihin – luottamuksen palautuminen tulee näkymään kodintekniikan myynnissä

Kuluttajat ovat siirtyneet kodinkonehankinnoissa korvausostoihin – luottamuksen palautuminen tulee näkymään kodintekniikan myynnissä

Kodintekniikan kysyntä tulee elpymään kuluttajien luottamuksen vahvistuessa arvioi ETK ry:n toimitusjohtaja Taina Luukkainen.
Teksti Markus Kalmi
Share

25.9.2023

Share

Kodintekniikan myynti on ollut alavireistä ostovoiman heikentyessä. Käänne parempaan alkaa, kun kuluttajien luottamus palautuu, ennakoi Elektroniikan Tukkukauppiaat ETK ry:n toimitusjohtaja Taina Luukkainen.


Elektroniikan Tukkukauppiaat ETK ry edustaa Suomessa toimivia kodintekniikan valmistajia ja maahantuojia. Yhdistys on kertonut kodinkoneiden ja elektroniikan myyntimäärien supistumisesta kuluvan vuoden aikana. ETK:n toimitusjohtaja Taina Luukkaisen mukaan vain pienten kodinkoneiden ja puhelimien myynnin arvo on noussut alkuvuoden aikana. Kappalemäärissä kaikkien alan tuoteryhmien myynti on laskenut tänä vuonna.

Luukkainen arvioi, että kuluttajat ovat siirtyneet korvausostoihin erityisesti isojen kodinkoneiden osalta. Kylmälaitteita ja pesukoneita hankitaan vasta silloin, kun vanha laite hajoaa. Suomalaisten heikentynyt ostovoima näkyy myös siinä, että hankitaan aikaisempaan verrattuna edullisempia tuotteita.

”Kuluttajat ovat varovaisia suurten hankintojen kanssa. Hankitaan korvaavia tuotteita ja edullisempia tuotteita. Kodintekniikassa on kuitenkin aina olemassa tarve uusille tuotteille, sillä kukaan ei nykypäivänä pärjää ilman niitä.”

Myös rakentamisen ja asuntokaupan taantuma ovat vähentäneet kodinkoneiden myyntiä Taina Luukkaisen mukaan.

”Muuton yhteydessä tehdään usein remontteja, jolloin myös uudistetaan kodinkoneita.  Kun näitä tehdään vähemmän, näkyy se ilman muuta kysynnässä.”

Korona-aikana panostettiin kodinkoneisiin ja elektroniikkaan

Luukkainen toteaa, että korona-aikana ihmiset panostivat kodinkoneisiin ja viihde-elektroniikkaan.

”Korona-aika lisäsi selvästi myyntiä. Silloin ihmiset halusivat panostaa kodin viihtyvyyteen ja kotona tehtiin esimerkiksi huomattavasti enemmän ruokaa. Koululaisille hankittiin etäkouluun tarvittavia laitteita. Koteja myös remontoitiin enemmän.”

Korona-ajan jälkeen myyntiluvut laskivat ja nyt on siirrytty korvausostomarkkinaan. Luukkainen näkee, että kun on kerran pistetty kodin laitteet uusiksi, ei ihmisillä ole suurta tarvetta uusia pitkäikäisiä kodinkoneita. Pienten kodinkoneiden ja elektroniikan puolella tilanne on erilainen.

”Puhelimien ja niiden oheislaitteiden kanssa esimerkiksi tilanne on eri, sillä niitä hankitaan useammin.”

Kodintekniikan kysyntä elpyy käsi kädessä kuluttajien luottamuksen kanssa

Alalla ei odoteta parannusta tilanteeseen loppuvuoden aikana. Kuluttajien luottamuksen palautuminen omaan talouteen on ratkaiseva tekijä myös kodintekniikan hankintojen kannalta, muistuttaa Luukkainen.

”Kun asuntomarkkinat ja rakentaminen elpyvät, tulee se näkymään myös kodintekniikan kaupassa. Isommat trendit ja kuluttajien luottamus näkyvät ilman muuta alalla.”

Alan tulevaisuuden kannalta yksi merkittävä trendi liittyy energian kulutukseen. Valmistajat panostavat tuotteiden energiatehokkuuden parantamiseen. Markkinoille tulee myös paljon uusia laitteita, joissa on käytön mukavuutta lisääviä toimintoja. Tämä ei kuitenkaan näy Luukkaisen mukaan suoraan isojen kodinkoneiden myynnissä.

”Ei ole kovin tavallista korvata toimivaa kodinkonetta teknisten ominaisuuksien vuoksi, mutta kun korvataan elinkaarensa päähän tullut laite, niin silloin kuluttaja voi innostua uusista innovaatioista.”

Alalla pidetään tärkeänä, että teknologiselle kehitykselle annetaan tilaa. EU-tasolla on meneillään paljon kestävän kehityksen hankkeita, jotka ajavat hyviä tavoitteita. Vaarana on Luukkaisen mukaan kuitenkin se, että tavoitteita pyritään edistämään liian yksityiskohtaisella sääntelyllä.

”Valmistajille pitää antaa mahdollisuus kehittää tuotteita ja antaa tilaa uusille innovaatioille, jotka säästävät energiaa ja lisäävät kiertotalouden mahdollisuuksia. Alaa ei pidä ylisäännellä, eikä puuttua liian yksityiskohtaisesti tuotteiden valmistukseen.”

Erikoiskaupan liiton jäsenyhdistys Elektroniikan Tukkukauppiaat ETK ry on kodintekniikka-alan tukkukaupan edunvalvontajärjestö, jonka jäsenyritykset harjoittavat kulutuselektroniikkatuotteiden ja kodinkoneiden valmistusta, maahantuontia ja tukkukauppaa.