Kannanotto

Erikoiskaupan liitto: Kotitalouksien ostovoiman parantuminen luo tulevaisuudenuskoa – rakentamisen vauhdittamiseen olisi tarvittu vahvempia toimia budjettiriihessä

Erikoiskaupan liitto: Kotitalouksien ostovoiman parantuminen luo tulevaisuudenuskoa – rakentamisen vauhdittamiseen olisi tarvittu vahvempia toimia budjettiriihessä

Erikoiskaupan liitto pitää hallituksen toimia suomalaisten ostovoiman vahvistamiseksi tarpeellisina.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry, Kuva: Aleksi Poutanen
Share

21.9.2023

Share

Hallituksen esittelemä budjettiratkaisu tulee vahvistamaan suomalaisten ostovoimaa. Kevyempi polttoaineverotus, panostukset liikenteeseen sekä yritysten kehittämistoiminnan tukeminen parantaa erikoiskaupan yritysten tulevaisuudennäkymiä.


Erikoiskaupan liitto pitää hallituksen talousarvioesityksen mukaisia veroratkaisuja tervetulleina. Hallitus tavoittelee veropolitiikallaan kotitalouksien ostovoiman vahvistamista ja työnteon kannustimien parantamista. Kuluttajien luottamuksen palautuminen on avainasemassa taantuman välttämisessä. Tuloverotukseen veronkevennys on oikea signaali tässä tilanteessa. Hallituskauden aikana suunnitellut arvonlisäveron kiristykset tulevat kuitenkin heikentämään tuloverotuksen keventämisen vaikutuksia.

Erikoiskaupan liitto pitää hyvänä hallituksen päätöstä jatkaa kotitalousvähennyksen tilapäistä korotusta koskien muun muassa energiaremontteja. Kotitalousvähennyksen 3500 euron maksimivähennystä olisi ollut syytä ulottaa koskemaan myös asunnon perusparannus- ja korjaustöitä. Remonttihankkeiden vauhdittaminen ylläpitäisi rakennusalan työllisyyttä uudisrakentamisen vaikean suhdannetilanteen aikana. Kotitalousvähennyksen ulottaminen koskemaan myös asunto-osakeyhtiöitä olisi samoin parantanut tilannetta.

Hallituksen budjettiriihen myönteisiin linjauksiin sisältyy myös liikenteen rahoituksen lisääminen. Uusiin infra-hankkeisiin ja perustienpitoon on syytä panostaa lisää tulevina vuosina. Erikoiskaupan liitto kannattaa myös kevennyksiä liikennepolttoaineiden verotukseen. Kuljetuskustannusten viime vuosien raju nousu vaikuttaa erityisesti pienempien kaupan alan yritysten kannattavuuteen.

Erikoiskaupan liitto pitää erittäin hyvänä merkittäviä panostuksia tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Yritysten T&K-toimintaa kannattaa vauhdittaa kestävän kasvun aikaansaamiseksi. Julkista rahoitusta tulee kohdentaa kasvuhakuisille pk-yrityksille ja huomioida myös kaupan alan kehittämistoiminta. Korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäykset on syytä kohdentaa työvoimapulasta kärsiville aloille.

Yhdistys kannattaa hallituksen päätöstä korottaa yksityisen hoidon KELA-korvauksia. Sosiaali- ja terveyspalveluiden hoitojonojen purkamiseen tarvitaan yksityisen sektorin palveluntuottajia. Hallituksen panostukset ennakoivaan terveydenhoitoon ja terveysalan kasvustrategian käynnistämiseksi ovat niin ikään kannatettavia linjauksia.

Erikoiskaupan liitto kannustaa hallitusta talouskasvua vauhdittaviin toimiin hallituskauden jatkuessa. Julkisen talouden tasapainottaminen vaatii kasvua ja vahvaa työllisyyskehitystä mutta myös sopeuttamistoimia. Suomalaisten luottamus omaan talouteen vahvistuu käsikädessä julkisen talouden vahvistumisen kanssa.