Näkökulma

Etu ry: Suomalaisten hyvinvoinnin turvaaminen on nostettava ykkösprioriteetiksi budjettineuvotteluissa

Etu ry: Suomalaisten hyvinvoinnin turvaaminen on nostettava ykkösprioriteetiksi budjettineuvotteluissa

Erikoiskaupan liitto peräänkuuluttaa budjettineuvotteluista toimia, joilla pidetään talouden rattaat pyörimässä.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry, Kuva Aleksi Poutanen
Share

9.8.2022

Share

Valtionvarainministeriö antoi elokuun alussa oman ehdotuksensa valtion ensi vuoden talousarvioksi. Ehdotuksen pohjalta käytävissä budjettineuvotteluissa pitää Erikoiskaupan liitto ETU ry:n mukaan löytää lisää keinoja tukea suomalaisten hyvinvointia, työllisyyttä ja ostovoimaa.


Tulevissa budjettiratkaisuissa Erikoiskaupan liitto Etu peräänkuuluttaa toimia suomalaisten ostovoiman parantamiseksi. Yksi tärkeä keino tähän on tuloverotuksen tuntuva kevennys, jolla voitaisiin tukea työllistymistä ja vahvistaa inflaation heikentämää ostovoimaa. Epävarmassa taloudellisessa tilanteessa on tärkeää pitää talouden rattaat pyörimässä. Veronkevennykset tukisivat maltillisia palkkaratkaisuja.

Tuloverotuksen keventämisen lisäksi tarvitaan kohdennettuja veroratkaisuja, jotka lisäävät taloudellista toimeliaisuutta. Erikoiskaupan liitto esittää kotitalousvähennyksen nostoa ensi vuodelle. Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyötä koskeva 3 500 euron maksimivähennys tulee laajentaa koskemaan myös asunnon perusparannus ja kunnostustöitä. Vähennyksen piiriin tulisi lisätä myös kodin kunnostukseen liittyvät suunnittelupalvelut. Polttoaineverotuksen kevennyksellä voitaisiin pienentää yritysten kuljetuskustannuksia ja samalla tukea kotitalouksia.

Erikoiskaupan liiton johtaja Jukka Ropponen korostaa talouskasvua tukevien toimien merkitystä.

”Nyt pitää ottaa kaikki keinot käyttöön ostovoiman vahvistamiseksi. Kohdennetut veronkevennykset ja yritysten kustannusten kasvun hillitseminen parantaisi yritysten toimintaedellytyksiä ja tukisi ihmisten ostovoimaa.”

Erikoiskaupan liitto pitää ehdotusta tutkimus- ja kehitystoiminnan lisävähennystä kannatettavana. T&K-verokannustimen lisäksi tarvitaan suoraa tukea erityisesti pk-yritysten kehitystoimintaan. Epävarmat taloudelliset näkymät vähentävät pienempien yritysten mahdollisuuksia investoida uuteen ja kehittää toimintaansa. Erikoiskaupan pk-yritysten digitalisaatioon ja verkkokaupan käyttöönottoon tarvitaan niin ikään kohdennettua tukea.

”Yrityksen investoinnit ja toiminnan kehittäminen ovat liiketoiminnan kasvun edellytyksiä. Erikoiskaupan kasvu tukee sitä, että työpaikat säilyvät Suomessa ja verotuotot kasvavat”, muistuttaa Edun toimitusjohtaja Ulla Pöllänen.

Yksityinen sektori mukaan ratkaisemaan hyvinvointialueiden haasteita

Uusien hyvinvointialueiden valtionrahoitus on yhteensä noin 22,3 miljardia euroa vuonna 2023 valtionvarainministeriön ehdotuksen mukaan. Erikoiskaupan liiton näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluihin käytettävät verovarat pitää käyttää mahdollisimman kustannustehokkaasti ja samalla varmistaa, että suomalaiset saavat mahdollisimman hyvää ja oikea-aikaista palvelua. Ja kuinka tämä tehdään? Ottamalla yksityiset sote-alan yritykset mukaan näihin talkoisiin. Yksityisiä palveluita pitää hyödyntää silloin, kun se on kustannustehokasta ja järkevää.

Hallituksen päätöstä leikata yksityisistä lääkärikäynneistä saatavia Kela-korvauksia noin 64 miljoonalla eurolla pitää niin ikään arvioida uudelleen. Kela-korvausten vähentäminen lisää painetta julkisen terveydenhuollon puolella ja kasvattaa entisestään hoitojonoja.