Uutinen

Erikoiskauppa houkuttelee työnhakijoita mutta työvoiman saatavuus on heikentymässä – myös eläköitymisaalto huolestuttaa kauppiaita

Erikoiskauppa houkuttelee työnhakijoita mutta työvoiman saatavuus on heikentymässä – myös eläköitymisaalto huolestuttaa kauppiaita

Helsingin keskustan kivijalkamyymälöihin riittää työnhakijoita, mutta työvoiman saatavuuden heikentyminen näkyy jo muualla.
Teksti Markus Kalmi, Kuva Aleksi Poutanen
Share

10.6.2022

Share

Erikoiskaupan liitto Etu toteutti kyselyn työvoiman saatavuudesta. Tilanne vaihtelee aloittain ja alueittain mutta yleisesti ottaen työnhakijoita on vielä riittänyt. Tulevaisuuden näkymät ovat kuitenkin huolestuttavia.


Erikoiskauppa on suuri työllistäjä Suomessa, ja eri toimialoilla on tarvetta asiakaspalvelijoista ja myyjistä. Näihin tehtäviin on tällä hetkellä halukkaita työnhakijoita, selvisi Edun toimialajärjestöidensä johtajille tekemässä kyselyssä. Myymälähenkilöstön hyvä saatavuus keskittyy kuitenkin suurimpiin kaupunkeihin, joissa on paljon opiskelijoita.

Muotialaa edustavan Fashion Finlandin liiketoimintajohtaja Sami Sykkö toteaa, että työnhakijat ovat entistä valikoivampia niin työpaikan sijainnin kuin työaikojen suhteet.

”Alalla on selvä näkemys siitä, että nyt ollaan siirtymässä työnantajien markkinoista työntekijöiden markkinoihin. Työnhakijoita riittää esimerkiksi Helsingin keskustan myymälöihin, mutta jo vähän keskustan ulkopuolella sijaitseviin kauppakeskuksiin on paljon vähemmän tulijoita. Sama kehitys näkyy muissakin kaupungeissa.”

Kirjakauppa-alalla on ollut hyvin hakijoita myymälätehtäviin. Alalle pyrkiviä työnhakijoita yhdistää kiinnostus kirjallisuuteen. Kirjallisuuden tuntemisen lisäksi myynnin ammattitaito on tarpeen.

”Aito kiinnostus asiakkaisiin ja asiakaspalveluprosessiin ovat tärkeitä tekijöitä myyntityössä myös kirjakaupassa”, huomauttaa Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson.

Yleisenä huomiona kyselyssä ilmeni, että erikoiskaupan toimialoilla on puutetta hyvistä ja kokeneista B2B-myyjistä.

Kaikilla erikoiskaupan toimialoilla on vaikeaa löytää koulutettuja työntekijöitä erityisosaamista vaativiin tehtäviin. Osaajia tarvittaisiin muun muassa hankintapuolelle, tietojärjestelmien ja verkkokaupan kehittämiseen sekä kyseisen toimialan erityisosaamista vaativiin tehtäviin.

Koulutuspaikkojen lisäämistä tarvitaan monella eri alalla, jotta erikoiskaupan yritykset voivat rekrytoida tarvitsemiansa osaajia tulevaisuudessa.

Optisen alan vähittäiskaupassa osaajien tarve erikoisosaamista vaativiin tehtäviin on kartoitettu tarkasti. Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast toteaa, että alan terveydenhuollon palveluihin tarvitaan tulevina vuosina joko selkeästi enemmän silmätautien erikoislääkäreitä ja laillistettuja optikkoja tai terveysteknologian tehokasta hyödyntämistä ja tehtävänsiirtoja ammattilaisten välillä. Myymälöihin puolestaan tarvitaan enemmän optisen alan koulutuksen saaneita merkonomeja, kuin mitä tällä hetkellä koulutetaan.