Kannanotto

Erikoiskaupan liitto: Tuotantokustannusten avoimuus avain sote-kustannusten kasvun hillintään

Erikoiskaupan liitto: Tuotantokustannusten avoimuus avain sote-kustannusten kasvun hillintään

Erikoiskaupan liitto pitää tärkeänä, että sote-palveluiden kustannusten avoimuutta lisätään kustannustehokkuuden lisäämiseksi.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

29.5.2023

Share

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvun hillintä on mahdollista lisäämällä avoimuutta tuotantokustannuksista.


Julkisen ja yksityisen puolen palveluista tarvitaan aidosti vertailukelpoiset kustannuslaskennat, jotta voidaan valita kustannustehokkain vaihtoehto.

Sote-palveluiden kustannusten kasvua voidaan hillitä parhaiten hyödyntämällä yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajia. Jotta kunnat ja hyvinvointialueet pystyisivät valitsemaan kustannustehokkaimman vaihtoehdon, tarvitaan oikeaa tietoa palveluiden kokonaiskustannuksista.

Tällä hetkellä eri tuotantotapojen kustannuslaskenta ei perustu vakioituun malliin, eivätkä ne ole aidosti vertailukelpoisia. Yksityisen sektorin hinnoittelussa huomioidaan muun muassa kiinteistö- ja ylläpitokulut, jotka vaikuttavat merkittävästi kustannustasoon. Julkisella puolella tämän kaltaisia kuluja ei huomioida tuotantotapalaskennassa.

Hyvinvointialueet ja kunnat tarvitsevat yhtenäisen kustannuslaskentamallin oman tuotannon kustannusten laskentaan. Laskentamallin pitää olla täysin vertailukelpoinen yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden hinnoittelun kanssa niin, että kokonaiskustannus tulee aina selvästi esille.

Erikoiskaupan liitto ETU ry