Näkökulma

Erikoiskaupan liitto kannattaa lapsiperheiden tukemista – näin tuki kannattaa kohdentaa

Erikoiskaupan liitto kannattaa lapsiperheiden tukemista – näin tuki kannattaa kohdentaa

Erikoiskaupan liiton esittämää lapsiperheiden tuen voisi lahjoittaa myös hyväntekeväisyyteen.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

15.8.2022

Share

Inflaatio ja erityisesti energian hinnan kova nousu on iskenyt kovaa pienituloisiin suomalaisiin. Monissa lapsiperheissä joudutaan miettimään entistä tarkemmin, miten rahat käytetään. Kotitalouksien tukemiseksi tarvitaan toimia, mitkä samalla vahvistavat kansantaloutta ja työllisyyttä.


Valtionvarainministeri Annika Saarikko (kesk) esitti elokuussa ylimääräisen lapsilisän maksamista lapsiperheille. Erikoiskaupan liitto Etu ry kannattaa toimia lapsiperheiden auttamiseksi. Tuki kannattaa kuitenkin kohdentaa niin, että se samalla vahvistaisi kotimaisten yritysten toimintaedellytyksiä vaikeasti ennakoitavassa taloudellisessa tilanteessa.

On kuitenkin vaarana, että ylimääräisen lapsilisän maksamisen elvyttävä vaikutus jää vajaaksi. Kaikkien lapsiperheiden taloudellinen tilanne ei ole sellainen, että lisäraha kohdentuisi suoraan tarpeelliseen kulutukseen. Valtion jakamasta lisätuesta merkittävä osa saattaisi päätyä pankkitileille makaamaan.

ETU ry esittääkin ylimääräisen lapsilisän sijaan lapsiperheille jaettavaksi kertaluonteista etuseteliä. Setelin arvo vastaisi yhden kuukauden ylimääräistä lapsilisää, ja siinä huomioitaisiin kotitalouden lapsiluku. Lahjakortin tapaan toimivaa seteliä voisi käyttää vapaavalintaisesti suomalaisissa kaupan alan yrityksissä. Setelin avulla kotitaloudet voisivat hankkia lapsille esimerkiksi vaatteita, koulutarvikkeita, kirjoja tai muita perheen tarvitsemia tuotteita.

Halutessaan perheet voisivat lahjoittaa etusetelin sopivaksi katsomalleen hyväntekeväisyysjärjestölle, jotka voisivat hankkia setelillä esimerkiksi avustustarvikkeita.

Erikoiskaupan liiton esittämä malli lapsiperheiden ylimääräiseksi tueksi toisi kotimaiselle kaupalle yli 100 miljoonan euron piristysruiskeen. Se parantaisi kotimaisten kaupan alan yritysten mahdollisuuksia selvitä tilanteessa, missä kulutuskysyntä muuten laskee.