Uutinen

Eettinen stressi haastaa myös kaupan alan työntekijöitä – näin työympäristöstä voi tehdä terveemmän ja kestävämmän

Eettinen stressi haastaa myös kaupan alan työntekijöitä – näin työympäristöstä voi tehdä terveemmän ja kestävämmän

Mari Herttalampi on tutkinut työelämässä tapahtuvaa eettistä kuormittuneisuutta eri näkökulmista jo 14 vuoden ajan.
Teksti Taija Lintumäki, kuva Emmi Virtanen (By Emmi)
Share

17.8.2023

Share

Työn tahdin muutos ja entistä rajallisemmat resurssit haastavat yhä useammin työntekijöitä myös kaupan alalla. Samalla kaupan alan työntekijät voivat joutua kokemaan myös eettistä stressiä.


Eettinen stressi tunnistetaan ilmiönä yhä laajemmin. Sillä tarkoitetaan kuormitusta, joka syntyy, jos yksilö syystä tai toisesta joutuu tekemään päätöksiä tai toimimaan tavalla, joka on ristiriidassa omien arvojen ja eettisten periaatteiden kanssa.

Elokuun Erikoiskaupan pulssi -webinaarissa syvennyttiin eettiseen stressiin ja sen ehkäisemiseen työelämässä. Kouluttajana toimi psykologi, työ- ja organisaatiopsykologian dosentti Mari Herttalampi Jyväskylän yliopistosta. Herttalampi toimii yliopistonlehtorina psykologian laitoksella ja on tutkinut työelämässä tapahtuvaa eettistä kuormittuneisuutta eri näkökulmista jo 14 vuoden ajan.

Eettisen stressin syyt vaihtelevat yksilöittäin. Yrityksen taloudelliset tavoitteet saattavat esimerkiksi olla ristiriidassa työntekijän eettisten arvojen kanssa. Myös globaalit ja monimuotoiset työympäristöt voivat tuoda esiin eettisiä haasteita. Erilaiset arvomaailmat voivat aiheuttaa tilanteita, joissa joudutaan pohtimaan, mikä on oikein ja mikä väärin.

”Eettisen haasteen taustalla on aina kysymys oikeasta ja väärästä, joka on arvovalinta”, Herttalampi sanoo.

Eettinen stressi voi vaikuttaa merkittävästi yksilön hyvinvointiin ja terveyteen. Jatkuva ristiriita omien arvojen ja työtehtävien välillä voi aiheuttaa ahdistusta, unettomuutta, uupumusta ja jopa masennusta. Lisäksi se voi vaikuttaa negatiivisesti työmotivaatioon ja sitoutumiseen työpaikkaan.

Eettinen stressi riskitekijä työhyvinvoinnille

Organisaatioiden kannalta eettinen stressi voi johtaa ongelmiin aina henkilöstön vaihtuvuudesta työilmapiirin heikentymiseen ja uupumukseen.

”Eettinen stressi on erityinen riski työhyvinvoinnille. Työuupumusta tarkasteltaessa on huomattu, että verrattaessa muita työhön liittyviä stressitekijöitä, kuten aikapainetta, kiirettä tai ylipäätään työn asettamia vaatimuksia, on eettisyyteen liittyvällä stressillä erillinen vaikutus uupumukseen – joka on jopa muita tekijöitä voimakkaampi”, Herttalampi avaa.

Herttalammen mukaan kuormitustilanteita voi ehkäistä niin yksilönä kuin työyhteisön voimin. Yksilön keinoina Herttalampi nostaa esille oman työnkuvan pohdinnan eettisyyden näkökulmasta pohtimalla esimerkiksi mikä tekee työstä merkityksellistä ja millä muutoksilla omasta työstä tulisi vastuullista ja omien arvojen mukaista. Eettisten haasteiden käsittelyyn työyhteisön voimin Herttalampi peräänkuuluttaa kiinnostusta ja rohkeutta muuttaa asioita.

Tunnistamalla ja käsittelemällä eettistä stressiä työyhteisössä voidaan työympäristöstä tehdä terveempi ja kestävämpi. Tällaisessa työyhteisössä yksilöt voivat toimia omien arvojensa mukaisesti ilman liiallista henkistä kuormitusta. Herttalampi katsookin eettisyyttä myös toisesta näkökulmasta:

”Eettisyyttä voi miettiä myös voimavarojen kautta. Vahvalla eettisellä kulttuurilla saadaan tarjottua ihmisille tukea päätöksenteon avuksi ja lisättyä työhyvinvointia.”

Tutustu Erikoiskaupan liiton tuleviin koulutuksiin liiton tapahtumasivulla. Toteutuneiden koulutusten tallenteet löytyvät Erikoiskaupan liiton Youtube-kanavalla.