05.06.2020

Erikoiskaupan hiilitiekartta 2020

Ilmastotavoitteet 2035 ovat erikoiskaupan menestyksen kannalta kilpailuvaltti, jota ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin kaventumisen aikakaudella ei voida sivuuttaa.

Tulevaisuuden kauppa elää laajasta osaamisesta, asiakasymmärryksestä ja kyvystä auttaa asiakkaita pienentämään omia päästöjään.

Muun muassa näin linjaa Maailman ympäristöpäivänä 5.6.2020 julkistettu kaupan alan vähähiilisyystiekartta Uusiutuva kauppa 2035 – Elinkeinoelämän suurimman toimialan yritysten ääni ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Kaupan liiton johdolla työstetyn tiekartan laatimiseen osallistuivat Erikoiskaupan liitto Etu, Päivittäistavarakauppa ry ja Teknisen Kaupan Liitto sekä kaupan yrityksiä.

Uusiutuva kauppa 2035: Elinkeinoelämän suurimman toimialan yritysten ääni ilmastonmuutoksen torjuntaan