18.05.2021

Taustamusiikki kasvattaa myyntiä ja henkilökunnan viihtyvyyttä

Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Edun järjestämässä Erikoiskaupan pulssissa kuultiin GT Musiikkiluvat Oy:n toimitusjohtaja Harri Kaasisen ajatuksia taustamusiikkiin liittyen. Pulssi tarjosi vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:  

Mistä artisteille maksetaan? 

Tekijänoikeus antaa tekijälle yksinomaisen oikeuden määrätä omasta työstään ja luovan työn tuloksesta. Jos myymälässä soitetaan taustamusiikkia, GT Musiikkiluvat laskuttaa yritystä musiikkiluvista ja jakaa tämän summan kokonaisuudessaan Gramexin ja Teoston kesken. Gramex ja Teosto jakavat saamansa summan artisteille, tuottajille (Gramex) ja musiikintekijöille (Teosto). 

Musiikin esittäminen julkisesti vaatii GT Musiikkilupien taustamusiikkiluvan. Julkisesta esittämisestä puhuttaessa ei ole merkitystä, mistä lähteestä musiikkia soitetaan. Musiikkia voidaan soittaa mm. Spotifysta, radiosta tai televisiosta. Julkinen musiikin esittäminen edellyttää palkan maksamista artisteille. Maksuperusteet vaihtelevat tilojen mukaan: ravintoloissa lupamaksu perustuu asiakaspaikkojen määrään, myymälöissä lupamaksu muodostuu liiketilojen neliöiden perusteella.  

Miksi tunteet kannattaa ottaa huomioon taustamusiikin suunnittelussa? 

Tunteet ohjaavat kaikkia yksilöiden tekemiä päätöksiä. Tunnetulla taustamusiikilla voidaan saavuttaa haluttu tunnetila ei-tunnettua musiikkia helpommin. Kantarin markettiympäristössä toteuttaman tutkimuksen mukaan ei-tunnetun musiikin herättämät tunnemielikuvat olivat hyvin geneerisiä, sillä musiikkiin ei yhdistetty aiempia tunnereaktioita herättäviä muistoja tai sidoksia. Tutkimuksen mukaan positiivisen tunnejäljen jättämät osastot ohjasivat vastaajia ostamaan suunnittelemaansa enemmän. Tällainen ostokäyttäytyminen korostui selkeästi useammin tunnetun musiikin soidessa. Useat tutkimukset ovat myös osoittaneet, että tunnettu taustamusiikki vaikuttaa erittäin positiivisesti myös henkilökunnan viihtyvyyteen. 

Mitkä ovat taustamusiikin käytön neljä elementtiä? 

Taustamusiikin käyttö jaetaan neljään elementtiin: genreen, tempoon, volyymiin ja tunnettuvuuteen. Taustamusiikkia valittaessa on tärkeää löytää ja valita oikean genren mukaista musiikkia, sillä genren voidaan kuvitella toimivan brändin ja asiakkaan välisenä yhteisenä kielenä. Sopivan temmon määrittely on myös merkittävä osa taustamusiikin käyttöä, sillä temmolla voidaan vaikuttaa asiakkaiden toimintaan ja käyttäytymiseen. Jos tempo on nopeaa, asiointi on ripeää ja jos tempon hidasta, asiakas asioi rauhallisemmin. Näiden lisäksi myös volyymi ja taustamusiikin tunnettuus vaikuttavat taustamusiikin käyttöön. Volyymitason määrittely ja käytetyn musiikin tunnettuus mahdollistavat halutun tunnelman tavoittelemisen.  

Soittolistoja ohjaavat yrityksen haluttu brändimielikuva ja pääasiakassegmentit. Soittolistoissa tulee olla vähintään 200 kappaletta kolmea soittopäivää kohti. Lisäksi soittolistoja suunnitellessa kannattaa huomioida eri kohderyhmien painotus oikeassa suhteessa, viikonpäivät ja juhlapäivien teemat. Listat voi tehdä itse tai maksaa niiden suunnittelusta ja ulkoistetusta hallinnasta taustamusiikkioperaattorille.