13.06.2024

Ensimmäinen erikoiskaupan muutosvoimia tarkasteleva trenditutka julkaistu – tulevaisuuden ennakointityöllä kilpailuetua yrityksille

Erikoiskaupan liiton juuri julkaistu, erikoiskaupan muutosvoimia tarkasteleva trenditutka tarjoaa monipuolisen näkemyksen alan tulevaisuuden muutosvoimiin. Ennakointityötä tehdään yhteistyössä jäsenliittojen kanssa. 

Erikoiskauppa on nopeasti kehittyvä ja jatkuvasti muuttuva ala, jossa kilpailukyky ja menestys vaativat kykyä ennakoida tulevaisuuden trendejä ja asiakastarpeita. Erikoiskaupan liitto Etu ry panostaa ennakointityöhön, jonka myötä se on julkaissut ensimmäisen trenditutkan etu.fi-verkkosivulla. Erikoiskaupan muutosvoimien trenditutka tarjoaa tekoälyn avustamana systemaattisen tavan seurata erikoiskaupan tärkeimpiä ilmiöitä ja trendejä, joiden nähdään vaikuttavan alan toimintaympäristöön erityisesti vuoteen 2030 mennessä. 

”Työ avaa näkymiä mahdollisuuksiin ja auttaa meitä ymmärtämään syvällisemmin kaupan kehityssuuntia. Työn tarkoituksena on vahvasti myös tukea erikoiskaupan yrityksiä strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa”, kommentoi Erikoiskaupan liitto Etu ry:n toimitusjohtaja Ulla Pöllänen

Trenditutka on visuaalinen keino esittää kerättyä ja analysoitua tietoa eri lähteistä. Tutka tarjoaa tietoa ja näkemyksiä, jotka auttavat yrityksiä ymmärtämään erilaisia tulevaisuuden suuntauksia.  

”Trenditutkan avulla voidaan tunnistaa ja analysoida tulevaisuuden trendejä ja muutoksia, jotka vaikuttavat erikoiskauppaan. Tämä mahdollistaa yrityksille muun muassa paremman riskienhallinnan ja muuttuvien asiakastarpeiden ymmärryksen. Lisäksi hyötyjä voi saada esimerkiksi resurssien käytön optimoimiseen ja innovatiivisten ratkaisujen nopeuttamiseen”, luettelee Erikoiskaupan liiton ennakointityöstä vastaava Taija Lintumäki

Tavoitteena on tuottaa jatkossa myös kohdennettua ennakointitietoa Erikoiskaupan liiton jäsentoimialoille. Osa jäsenliitoista on aloittanut oman toimialansa ennakointityön.

”Trenditutkamme on ensimmäinen erikoiskauppaa tarkasteleva julkinen kartta Suomessa. Päivitämme karttaa jatkuvasti, joten tieto on ajantasaista. Mielestäni on hienoa, että pystymme antamaan yrityksille ja organisaatioille työvälineen, jolla voidaan aktiivisesti muokata tulevaisuutta eikä vain reagoida siihen”, toteaa Lintumäki. 

Ennakointityötä tehdään yhteistyössä ohjelmistoyhtiö FIBRES Onlinen kanssa. 

"Jatkuvuus on yksi ennakointityön menestyksen kulmakivistä. Erikoiskaupan liitto on erinomainen esimerkki yhteisöstä, joka on onnistuneesti siirtynyt pistemäisistä selvityksistä jatkuvaan ennakointityöhön. Kehittämämme tekoälyavusteinen alusta tukee Etua ja sen jäsenliittoja havaintojen keräämisessä, tiedon rikastamisessa ja arvioinnissa sekä tunnistettujen ilmiöiden visualisoinnissa. Vaikka ihmiset ovat tekemisen ytimessä, moderni digitaalinen työkalu tehostaa prosessia merkittävästi", sanoo FIBRES Onlinen perustaja ja toimitusjohtaja Panu Kause

Trendikartassa keskitytään trendeihin ja ilmiöihin, joilla on epäilty merkitys erikoiskaupalle yleensä, joiden tarkoituksena on mahdollistaa innovaatiot kaupan alalle sekä jotka todennäköisesti vakiintuvat lähitulevaisuudessa. Erikoiskaupan liiton trendikartta: https://www.etu.fi/tietopalvelu/tulevaisuuden-ennakointi.html 

 

Lisätietoja 

Ulla Pöllänen, toimitusjohtaja, Erikoiskaupan liitto ETU ry 
050 300 1660, ulla.pollanen@etu.fi 

Taija Lintumäki, johtaja, viestintä ja kumppanuudet, Erikoiskaupan liitto ETU ry 
050 352 9596, taija.lintumaki@etu.fi