Uutinen

Yritysten osallistuminen julkisiin hankintoihin entistä helpompaa – byrokratia kevenee merkittävästi

Yritysten osallistuminen julkisiin hankintoihin entistä helpompaa – byrokratia kevenee merkittävästi

Osallistuminen julkisiin hankintoihin helpottuu sähköisen julkisten hankintojen kautta.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

24.3.2022

Share

Julkisiin hankintoihin osallistuminen on nyt entistä helpompaa. Uudistettu Hilma helpottaa sekä tarjouksen jättäjän että sen tilaajan työtä. Kevyempi menettelytapa helpottaa myös pienempien yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin.


Hilma on Valtionvarainministeriön sähköinen julkisten hankintojen ilmoituskanava. Hilman sivuilla kerrotaan, että julkisia hankintoja tekevät toimijat voivat nyt tarkistaa suoraan Hilma-palvelun kautta, onko tarjoajayritys hoitanut kaikki vaadittavat yhteiskunnalliset velvoitteet. Velvoitteita on muun muassa vero- ja työeläkemaksut. Uusi toimintatapa vähentää merkittävästi tarjoajayrityksen työtä.

Hankintalain mukaan tarjoajayritys voidaan jättää hankintamenettelyn ulkopuolelle, mikäli se ei ole hoitanut yhteiskunnallisia velvoitteitaan. Aiemmin yritysten on pitänyt toimittaa velvoitteidenhoitoselvitys ja siihen kuuluvat liitteet tarjouksen yhteydessä osallistuakseen hankintakilpailuun. Kun tarjous jätetään Hilman kautta voi hankintayksikkö hakea tarvittavan velvoitteidenhoitoselvitysraportin suoraan Verohallinnosta, jolloin toimitettavien liitteiden määrä vähenee selvästi aiemmasta. Selvityksen voi hakea myös alihankkijoista ja pienhankinnoista.

Hilma on Hanselin ylläpitämä maksuton julkisten hankintojen ilmoituskanava. Siellä julkaistaan ilmoitukset EU-laajuisista sekä kansallisista hankinnoista mukaan lukien kansalliset kynnysarvot alittavat pienhankinnoista.

Lisätietoa hankintamenettelyistä löytyy Hilman verkkosivulla hankintailmoitukset.fi.