Uutinen

Yritykset voivat jatkossa lahjoittaa tavaroita Ukrainan sodan uhreille ilman arvonlisäveroa – SPR toivoo lakimuutoksesta pysyväluonteista ja tasapuolista

Yritykset voivat jatkossa lahjoittaa tavaroita Ukrainan sodan uhreille ilman arvonlisäveroa – SPR toivoo lakimuutoksesta pysyväluonteista ja tasapuolista

Ukrainan sodan uhreja voi auttaa useiden eri avustustjärjestöjen kautta.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

31.5.2022

Share

Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta. Lakimuutos mahdollistaa yrityksille tavaroiden myynnin tai lahjoittamisen Ukrainan sodan pakolaisille verottomana.


Hallitus pyrkii auttamaan Ukrainan sodan uhreja muuttamalla verotusta Suomessa. Hallituksen esityksessä muutetaan arvonlisäverolakia niin, että Venäjän sotatoimia Ukrainasta paenneille henkilöille maksutta luovutettavien tavaroiden myynnit ja hankinnat olisivat verottomia tämän vuoden loppuun asti. Verottomuus koskisi hallituksen esityksen mukaan lähinnä myyntejä yleishyödyllisille yhteisöille.

Hallituksen esityksessä todetaan, että Ukrainan sodan pakolaisten tarpeisiin välittömästi liittyvinä tavaroina pidettäisiin esimerkiksi elintarvikkeita, hygieniatarvikkeita, lääkkeitä ja lääkinnällisiä tarvikkeita, vaatteita, peitteitä sekä hätämajoitustarvikkeita. Myös ateriapalvelut sisältyisivät verovapauden piiriin.

Ehdotetun lakimuutoksen on tarkoitus astua voimaan mahdollisimman pian. Uusia säännöksiä sovellettaisiin takautuvasti 24.2.2022 alkaen ja ne olisivat voimassa 31.12.2022 asti.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Kaupan liitto ovat jo kertoneet suhtautuvansa esitykseen myönteisesti. Yritysjärjestöt näkevät, että muutos kannustaa entisestään yrityksiä lahjoittamaan tavaraa pakolaisille. EK ja Kaupan liitto toivovat asialle mutkatonta käsittelyä eduskunnassa.

Myös Erikoiskaupan liitto Etu pitää hallituksen esitystä hyvänä ja kannustaa erikoiskaupan alan yrityksiä auttamaan Ukrainan sodan pakolaisia mahdollisuuksiensa mukaan.

Miten lakimuutos otetaan vastaan auttajien puolella?

Esitys lahjoitusten verottomuudesta on suomalaisten avustusjärjestöjen näkökulmasta tervetullut. Sen ansiosta Suomen Punaisen Ristin ja muiden yleishyödyllisten toimijoiden on mahdollista hankkia Ukrainan konfliktia pakeneville lahjoitettavat tavarat ja palvelut ilman arvonlisäverokustannusta.

Punaisen Ristin perusperiaatteisiin kuuluu auttaa ihmisiä avun tarpeen mukaan, ei kansalaisuuden, kansallisuuden, uskonnon, etnisen alkuperän tai yhteiskunnallisen aseman perusteella.

"Tasapuolisuuden varmistamiseksi avustustarvikkeiden verottomuudesta olisi ylipäätään järkevää säätää pysyväisluontoisemmin”, sanoo Suomen Punaisen Ristin varainhankintajohtaja Sirpa Solehmainen.

Solehmainen kiittelee suomalaisten auttamishalua.

”On valtavan hienoa, että ihmiset haluavat auttaa Ukrainasta paenneita ja että myös yritykset ovat aktivoituneet tässä. Lahjoitusvarojen avulla Punainen Risti kykenee auttamaan Ukrainasta pakenevia tehokkaasti Ukrainassa ja sen lähialueilla.”

SPR:llä on kattavaa toimintaa ukrainalaisten tukemiseksi.

”Kotimaassa järjestämme kotoutumista tukevaa toimintaa, jotta Suomeen saapuneet pääsisivät siirtymään mahdollisimman pian kohti sujuvaa arkea uudessa ympäristössään.  Tuemme myös viranomaisia Ukrainasta Suomeen paenneiden vastaanotossa”, toteaa Solehmainen.

Lisätietoa Suomen Punaisen Ristin avustustoiminnasta ja lahjoituksista SPR:n kotisivuilta.