Uutinen

Yhteistoiminnan henki käyttöön – Miten YT-lain uudistus vaikuttaa erikoiskaupan yritysten toimintaan?

Yhteistoiminnan henki käyttöön – Miten YT-lain uudistus vaikuttaa erikoiskaupan yritysten toimintaan?

Erikoiskaupan pulssi käsitteli yt-lain uudistusta.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

21.1.2022

Share

Uusi yhteistoimintalaki astui voimaan vuoden alusta. Muutoksen tavoitteena oli uudistaa lakia työnantajien ja henkilöstön välisen luottamuksen parantamiseksi ja luoda edellytykset yhteistoiminnan hengen syntymiselle. Miten lakiuudistus näkyy käytännössä ja toteutuiko uudistuksen tavoite?

Erikoiskaupan liiton järjestämässä koulutuksessa käytiin läpi uuden yhteistoimintalain uudistusta. Kouluttajana toimi työoikeuteen erikoistunut asianajaja Tuomas Sunnari Kaikkonen & Sunnari asianajotoimistosta. Sunnari toi koulutuksessa esille, että vanhalla yt-lailla oli irtisanomislain maine ja sen koettiin painottavan muodollisia menettelytapasääntöjä.

Lakiuudistuksen tavoite on kannatettava, mutta uudistus ei kuitenkaan rakennu kokonaan toisenlaisille lähtökohdille kuin vanha laki.

”Vaikka muotoseikkojen ja määräaikojen painottamisesta piti päästä eroon, uusi laki ei ole vähemmän byrokraattinen”, Sunnari kiteytti.

Uuden lain ideana on, että toimintaa ja työyhteisöä kehitetään jatkuvaluonteisesti. Yhteistoiminnalla pyritään takaamaan riittävä ja oikea-aikainen tiedonkulku yrityksen sisällä sekä henkilöstölle vaikutusmahdollisuudet heitä koskevissa asioissa. Lakia sovelletaan sellaisissa yrityksissä, joissa on säännöllisesti vähintään kaksikymmentä työntekijää ja kaikki saman yrityksen toimipaikat otetaan henkilömäärässä huomioon.

Koulutuksessa käytiin muuna muassa läpi eri vaihtoehdot henkilöstön edustuksesta. Henkilöstöä voi edustaa joko luottamushenkilöt tai vaihtoehtoisesti yhteistoimintaedustaja. Yhteistoimintamenettelyt toteutetaan koko henkilöstön kanssa, mikäli edustajaa ei ole.

Uutena yhteistoiminnan muotona on vuoropuhelun lisääminen. Uudessa laissa velvoitetaan työnantajia antamaan paremmin tietoa henkilöstölle. Vuoropuhelun tarkoituksena on tuoda esille muun muassa yrityksen kehitysnäkymät, säännöt, työvoiman käyttötavat, henkilöstön osaamistarpeet ja toimet työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

Laajan koulutuksen yhteydessä käytiin läpi myös uuden yhteistoimintalain mukaista seuraamusjärjestelmää. Työnantajan puolelta tapahtuva tahallinen tai huolimaton toiminta työvoiman käytön vähentämiseen liittyvien muutosneuvottelujen yhteydessä voi johtaa velvollisuuteen maksaa työntekijälle hyvitystä jopa 35.000 €. Vuoropuheluvelvoitteiden rikkomiseen taas voi liittyä rikosoikeudellinen rangaistus.

Voit katsoa koko mielenkiintoisen ja ajankohtaisen koulutuksen myös jälkikäteen. YT-lain muutoksia koskeva koulutustapahtuma ja muut aiemmin toteutetut Erikoiskaupan liiton koulutustapahtumat ovat nähtävissä Edun Youtube kanavalla.

Erikoiskaupan liitto Edulla on monipuolinen koulutustarjonta. Erikoiskaupan pulssi -nimellä toteutettavat verkkokoulutukset käsitelevät ajankohtaisia aiheita erikoiskaupan alalta. Lisää tietoa Edun tulevista koulutuksista tapahtumasivuilla.