Uutinen

Työvoimapula uhkaa kaupan alaa – yritysten pitää panostaa kulttuurin kehittämiseen

Työvoimapula uhkaa kaupan alaa – yritysten pitää panostaa kulttuurin kehittämiseen

Teksti Miia Savaspuro, kuva Stark
Share

27.2.2023

Share

Erikoiskaupan alalla tunnistetaan, että työvoimapula voi aiheuttaa tulevaisuudessa isoja haasteita. Yritysten tulisi kiinnittää enemmän huomiota alan vetovoiman lisäämiseen ja ymmärtää työelämää muuttavat trendit.


Työelämä muuttuu kovaa vauhtia. Edellisten, suurten ikäluokkien valuessa eläkkeelle väki vähenee, osaajapula syvenee ja yritysten kilpailu työmarkkinoilla olevasta työvoimasta kiihtyy. Työntekijöillä on yhä enemmän varaa valita työpaikkansa.

Erikoiskaupan alalla työvoiman saatavuus ei vielä toistaiseksi tuota suurempia ongelmia, mutta kiristyvä tilanne tunnistetaan hyvin. Tulevaisuudessa työvoiman tarve kaupan alalla kasvaa samaan aikaan kun asenteet työelämää kohtaan muuttuvat. Ihmiset arvostavat yhä enemmän etätyömahdollisuuksia ja muita joustoja sekä yrittäjämäistä työnteon tapaa, jossa työtä voi sovittaa vapaammin muuhun elämään. Kaupan ala ei aina pysty tarjoamaan toivottua joustavuutta.

Toisaalta erikoiskaupan alalla nähdään, että panostamalla vetovoimaisuuteen, työoloihin sekä monipuolisiin oppimis- ja kehittymismahdollisuuksiin, ala voi tehdä itse paljon houkuttelevuutensa eteen.

Rakennustarvikeketju Starkin henkilöstöjohtaja Riikka Tarkiainen sanoo, että esimerkiksi työn merkityksellisyyden korostaminen vetoaa nuoriin.

"Toistaiseksi tekijöitä on löytynyt. Rakennusalalla on kuitenkin jatkuvaa työvoimapulaa ja on mahdollista, että se heijastuu myös rakennustarvikekaupan puolelle. On tärkeää nostaa alan tunnettuutta ja vetovoimaa sekä edistää sitä ammatinvalintaikäisten nuorten parissa. Me ajattelemme, että tämä työ on merkityksellistä, sillä rakentaminen ja remontointi kytkeytyvät ihmiselämän tärkeimpiin asioihin, kotiin ja asumiseen", Tarkiainen sanoo.

Kierrätysmuotiin erikoistuneen Reloven second hand -toimen johtaja Jenna Andelin sanoo, että houkutellakseen osaavaa työvoimaa, yritysten pitää panostaa kulttuuriin. Andelin on työskennellyt kaupan alalla yli 10 vuotta ja sanoo, että muutos työvoimassa näkyy selvästi. Hänen mukaansa työantajien on ymmärrettävä, että työntekijät eivät kilpaile työpaikoista, vaan työpaikat kilpailevat osaavista työntekijöistä.

"Ratkaisevia tekijöitä ovat avoin, aito, osallistava ja merkityksellinen kulttuuri, työntekijöiden sitouttaminen ja heidän osaamisensa kehittäminen", Andelin sanoo.

Starkin Riikka Tarkiainen on samaa mieltä.

"Työyhteisön monimuotoisuuden vaaliminen on tärkeää koko yhteiskunnan ja kaupan alan tulevaisuuden kannalta. Yrityksen vastuullisilla toimintatavoilla, sosiaalisella vastuulla ja ympäristönäkökulmilla sekä yrityksen arvoilla on myös suuri merkitys nuorille."

Tarkiaisen mukaan rakennustarvikekauppa ja rakentaminen eivät välttämättä näy nuorten arjessa samalla tavalla kuin monet muut alat, joten on etsiydyttävä sinne, missä nuoret ovat.

"Pyrimme nostamaan brändin ja alan tunnettuutta etsiytymällä niihin kanaviin, joissa nuoret viihtyvät. Korostamme sitä, että meillä voi kasvaa monenlaisiin tehtäviin, koulutamme eteenpäin ja kansanvälisenä, suurena yrityksenä mahdollisuuksia on, jos omaa innostusta ja tahtoa riittää. Suhtaudumme vakavasti kesätyöntekijöiden antamaan palautteeseen ja kehitämme perehdyttämistä ja tekemistämme heitä kuunnellen."

Myös Relovella tehdään jatkuvasti töitä sen eteen, että yritys nähtäisiin houkuttelevana työpaikkana – siitäkin huolimatta, että tällä hetkellä yritykseen tulee paljon työhakemuksia.

"Teemme koko ajan töitä visiomme eteen, että Relove olisi inspiroivin ja halutuin työpaikka. Kehitämme työkulttuuriamme jatkuvasti: pienet teot kasvavat ajan myötä suuriksi kokonaisuuksiksi", Andelin sanoo.