Uutinen

Tiiviimpää yhteistyötä tarvitaan keskustojen elinvoiman vahvistamiseksi - ”Elävät kaupunkikeskustat ovat koko Suomen etu”

Tiiviimpää yhteistyötä tarvitaan keskustojen elinvoiman vahvistamiseksi - ”Elävät kaupunkikeskustat ovat koko Suomen etu”

Toimitusjohtaja Ulla Pöllänen peräänkuuluttaa tiiviimpää yhteistyötä yrittäjien ja päättäjien kesken keskustojen elinvoiman vahvistamiseksi.
Teksti Miia Savaspuro, Kuva: Antti Hahl
Share

28.3.2023

Share

Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen muistuttaa, että kaupunkien elinvoimaisuus ei voi olla yksin yrittäjien vastuulla. Pöllänen peräänkuuluttaa poikkihallinnollista yhteistyötä eri toimijoiden välille, jotta pandemiasta toipuvat kaupunkikeskustat saadaan jälleen täyteen elämää.


Kivijalkakauppojen ja kaupunkikeskustojen kohtalosta on käyty paljon keskustelua viime vuosina. Huolta on aiheuttanut erityisesti Helsingin ydinkeskustan tilanne, kun ensin pandemia ja sen jälkeen etätyön yleistyminen vei asiakkaat monilta erikoiskaupoilta, kahviloilta ja ravintoloilta. Elämä pääkaupungin kauppakaduille on osittain palannut mutta ei pandemiaa edeltävälle tasolle, joten huoli ei ole poistunut.

Erikoiskaupan liiton Etu ry:n toimitusjohtaja Ulla Pöllänen muistuttaa, että elinvoimainen pääkaupunki on paitsi koko Suomen etu, myös erittäin tärkeää kansainvälisen maabrändin luomisen näkökulmasta. Matkailu on elpynyt lähes koronaa edeltävälle tasolle ja Suomi haluaa luonnollisesti osansa turistien rahoista. Pölläsen mukaan elävät kaupunkikeskustat ovat myös kansalaisten toive.

”Se, että ihmiset kohtaavat toisiaan, luo elämään merkityksellisyyttä. Siinä kaupunkikeskustat ovat parhaimmillaan: ne pystyvät tuottamaan ihmisille elämyksiä, oli se sitten torilla, ravintoloissa, kivijalkakaupoissa tai erilaisissa tapahtumissa. Niissä tilanteissa emme halua olla yksin.”

Pöllänen toivoo kaupunkikeskustojen elinvoimaisuuden lisäämiseksi tiiviimpää yhteistyötä eri toimijoiden välille. Yhteisiin talkoisiin tarvitaan poliittiset päättäjät, kaupungin virkamiehet, järjestöt ja yrittäjät. Pöllänen muistuttaa, että elinvoimaisuus ei voi olla yksin yrittäjien vastuulla, vaikka niillä onkin tärkeä rooli keskustojen tunnelman luomisessa ja talouden rattaiden pyörittämisessä.

“Jos elinkeinoelämä on yksin vastuussa keskustojen elävöittämisestä ja ihmisten tuomisesta sinne, se kantaa liian suuren riskin. Yrittäjät eivät voi poistaa esimerkiksi keskustassa asioinnin esteitä, vaan siihen tarvitaan kaavoitusta ja liikennesuunnittelua.”

Kauppa ja ihmisten ajankäyttö ovat suuressa murroksessa. Ne ovat pirstaloituneet moneen eri paikkaan ja kanavaan. Pöllänen peräänkuuluttaakin eri toimijoiden yhteistä visiota siitä, millainen on moderni, elävä keskusta.

”Sen lisäksi tarvitaan yhteinen tiekartta siihen, miten visiosta tehdään totta.”

Pöllänen toivoo, että eri toimijat luovat yhdessä sellaisen tulevaisuuden, missä ihmiset haluavat tulla kaupunkien keskustoihin. Hän on hieman huolestunut kehityksestä, jossa kauppakeskukset vetävät yhä enemmän ihmisiä pois kaupunkien kaduilta.

”Tämä ei koske vain Helsinkiä, vaan kaikkia Suomen kaupunkeja. Tarvitsemme kaavoitusta, joka luo keskustoihin liikepaikkoja ja asuntoja. Kauppa kuuluu yhtäältä keskustaan, toisaalta sinne, missä ihmiset ovat. Elävyys tulee ihmisistä ja elinvoima yrityksistä.”

Pöllänen muistuttaa myös, että Suomen maabrändi tarvitsee pääkaupungin, joka on kiinnostava, elävä ja inspiroiva.

”Tähän meren rannalla sijaitsevalla Helsingillä on hyvät edellytykset. Se on kaunis, turvallinen ja ihmisen kokoinen. Toivon, että emme hukkaa tätä mahdollisuutta.”

Elävät kaupunkikeskustat ry järjestää Uusi kaupunkipolitiikka -seminaarin 30.3. Helsingissä. Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen alustaa aiheesta ”Kauppa kuuluu keskustaan”.