Uutinen

Sopimuksentekijä, varo näitä kiellettyjä kilpailurajoituksia – yritysten välinen suhde ratkaisee sopimussäännöt

Sopimuksentekijä, varo näitä kiellettyjä kilpailurajoituksia – yritysten välinen suhde ratkaisee sopimussäännöt

Edun koulutuksessa käsiteltiin kilpailurajoituksia yritysten välisissä sopimuksissa.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

13.4.2022

Share

Yritysten välisiä sopimuksia tehdessä kannattaa ensin selvittää, ettei niistä aiheudu kilpailurikkomuksia.


Millaiset sopimukset ovat yrityksille sallittuja ja millaiset kiellettyjä? Entä mitä ovat niin sanotut vertikaaliset sopimukset ja miten ne kannattaa laatia?

Näihin kysymyksiin saatiin vastaukset erikoiskaupan liitto Edun koulutuksessa. Asiantuntijana toimi varatuomari Sari Hiltunen Concurensia Oy:stä.

Vertikaalisia sopimuksia ovat eri tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien yritysten väliset sopimukset, jotka koskevat tyypillisesti tuotteiden tai palveluiden ostoa, myyntiä tai jälleenmyyntiä. Se, onko kyseessä vertikaalinen sopimus, edellyttää aina tapauskohtaista arviointia. Jokaisen sopimuksen osalta on mietittävä erikseen, onko siinä kyseessä kilpailusuhde vai toimitussuhde, sillä niitä koskevat eri säännöt.

Vertikaalisten sopimusten arviointia koskeva lainsäädäntöuudistus on parhaillaan vireillä. Uutta sääntelyä on odotettavissa muun muassa digitaalista kaupankäyntiä koskeviin sääntöihin.

Vertikaaliset sopimukset kuten esimerkiksi toimitussopimukset, jakelusopimukset ja jälleenmyyntisopimukset, ovat sinänsä sallittuja. Ostoehdoista tai myyntiehdoista, jolla osapuolten välinen kaupankäynti tapahtuu, voi lähtökohtaisesti sopia yritysten kesken.

Koulutuksessa painotettiin, että eri tasolla olevien yritysten keskinäisiä sopimuksia tulee arvioida hinnoittelun, toimialueiden, jakelujärjestelmien ja digitaalisen kaupan näkökulmista. Sopimusketju voi ulottua valmistajasta maahantuojan ja tukkukaupan kautta vähittäiskauppaan.

Sari Hiltunen totesi, että jos sopimus sisältää jommankumman osapuolen toimintaa koskevia rajoituksia tai vaatimuksia, kyse voi kielletystä kilpailunrajoituksesta. Kiellettyjä sopimusehtoja ovat muun muassa määrähinnoittelu, myyntialueiden ja asiakkaiden rajoittaminen, valikoiva jakelujärjestelmä, aktiivisen tai passiivisen myynnin rajoittaminen, ristikkäisten toimitusten kielto, sekä joidenkin yleisesti saatavilla olevien komponenttien valmistajalle asetetut myyntikiellot.

Kun tuote myydään, ostajalla on oikeus itsenäisesti päättää kenelle, missä ja millä hinnalla hän myy sen edelleen. Kaikkien tätä oikeutta rajoittavien ehtojen sallittavuus pitää varmistaa aina erikseen. Kilpailulain kieltojen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi edustussopimukset ja vähämerkitykselliset sopimukset.

Erikoiskaupan liitto Etu ry:llä on monipuolinen koulutustarjonta. Erikoiskaupan pulssi -nimellä toteutettavat verkkokoulutukset käsittelevät ajankohtaisia aiheita erikoiskaupan alalta. Aikaisemmin toteutettujen koulutusten tallenteet ovat saatavilla Edun Youtube-kanavalla. Lisää tietoa Edun tulevista koulutuksista liiton verkkosivulla etu.fi.