Uutinen

Silmäterveydenhuollon haasteisiin vastattava yksityisen ja julkisen sektorin tehokkaalla yhteistyöllä

Silmäterveydenhuollon haasteisiin vastattava yksityisen ja julkisen sektorin tehokkaalla yhteistyöllä

Yksityisiä silmäterveydenhuollon palveluita tarvitaan soten kehittämisessä.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry, Kuva: Aleksi Poutanen
Share

15.3.2023

Share

Silmäterveydenhuollon haasteisiin pitää vastata ensi vaalikaudella. NÄE ry peräänkuuluttaa kustannusvaikuttavuutta ja toimivaa yhteistyötä sote-palveluiden kehittämiseen.


Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n mielestä sote-palveluita pitää jatkossa kehittää kustannusvaikuttavuus edellä. Yksityisiä optikkoliikkeitä edustava NÄE pitää tärkeänä, että ensi vaalikaudella saadaan aikaiseksi toimivia ratkaisuja silmäterveydenhuollon haasteisiin. Väestön ikääntyessä tarve silmäterveydenhuollon palveluille kasvaa. Lisääntyvän potilasmäärän hoitoon pääsy ja henkilöstön riittävyys pitää varmistaa.

 Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä pitää NÄE ry:n mielestä tiivistää, jotta näihin haasteisiin voidaan tehokkaasti vastata. NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast muistuttaa, että yksityisen sektorin kustannustehokkuus on huomattavan hyvällä tasolla. Yksityisen sektorin palveluita voitaisiin Tastin mukaan hyödyntää nykyistä paremmin esimerkiksi palvelusetelin avulla.

”Palvelusetelintarjoamisen pitäisikin yksiselitteisesti olla velvoite, mikäli palvelu on saatavilla yksityiseltä sektorilta samaan hintaan tai edullisemmin kuinjulkisen toimijan itsensä tuottamana. Tällöin pystyttäisiin sekä säästämään yhteiskunnan varoja että purkamaan hoitojonoja.”

NÄE ry esittää, että uudet hyvinvointialueet velvoitetaan tuotteistamaan palvelunsa, laskemaan oman tuotantonsa yksikkökustannukset sekä ilmoittamaan ne julkisesti. Samalla hoitoon pääsyn ajat on ilmoitettava vertailukelpoisesti. Tämä helpottaisi vertailemaan julkisten ja yksityisten palveluiden kustannuksia.

Elinkeinoelämän järjestöt julkaisivat 15.3. yhteisen ehdotuksen sote-palveluiden kehittämiseksi. Yhteisessä kannanotossa esitetään viisi ratkaisua hyvinvointialueiden toiminnan kehittämiseksi seuraavalle vaalikaudelle. Järjestöt esittävät muun muassa ostopalveluiden ja palveluseteleiden laajempaa käyttöä hoitojonojen purkamiseen, Kela-korvausten korottamista sekä panostamista ennaltaehkäisevään hoitoon. Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry on yksi ehdotuksen allekirjoittajista.