Uutinen

Millaisista kaupoista tulee menestyksiä – Kaupan huiput -kirja kertoo suomalaisen vähittäiskaupan historian ja menestykset

Millaisista kaupoista tulee menestyksiä – Kaupan huiput -kirja kertoo suomalaisen vähittäiskaupan historian ja menestykset

Kaupan huiput on kevään yllättäjä tietokirjojen joukossa.
Teksti Hanna-Liisa Erkheikki, kuvat
Share

1.3.2022

Share

Suorapuheinen Kaupan huiput – kirja valottaa suomalaisen kaupan historiaa ja tulevaisuutta. Se piirtää kartan 1990-luvun lamasta alkaneesta kaupan hurjasta muodonmuutoksesta kaupan keskittymiseen ja ulkomaalaistan ketjujen vyörymiseen Suomen markkinoille. Lisäksi kirja vastaa kysymykseen: mikä tekee kaupasta huipun.


Nyt on tarjolla lukuelämys kaupasta kiinnostuneille. Kaupan huiput -kirjassa on harvinaisen seikkaperäisessä paketissa faktoihin ja numeroihin perustuvaa kovaa faktaa kaupan tilanteesta Suomessa sekä syväluotaavaa analyysiä ja tarinaa siitä, miksi jotkut menestyvä ja toiset joutuvat lopettamaan.

Kirjan kirjoittanut nelikkö on seurannut suomalaista kauppaa erittäin läheltä: kauppatieteiden maisteri, konsultti ja tietokirjailija Heikki Peltola on K-ryhmän kasvatti ja toimi K-kauppiasliiton pääsihteerinä silloin, kun K-kauppojen ketjuttamisen ykkösvaihe toteutettiin. Vuorineuvos ja taloustieteiden tohtori Kari Neilimo on toiminut SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtajana ja SOK:n pääjohtajana vuosina 2002-2007, eli myös silloin kun S meni K:n ohi ruokakaupassa.  Aalto-yliopiston professori Lasse Mitronen siirtyi yliopistomaailmaan Keskon johtajistosta ja Tampereen yliopiston markkinoinnin ja taloustieteen professori Hannu Kuusela on seurannut tarkkasilmäisesti koko uransa ajan, miten kaupan ryhmittymät ovat luoneet asiakkaille arvoa.

Tammikuun lopulla julkaistua kirjaa varten kirjoittajat kävivät läpi valtava määrä lukuja suomalaisen vähittäiskupan yli 20 vuoden lähihistoriasta, mutta ymmärrys ja kokemus ulottuu jopa 50 vuoden jänteelle, jonka aikana asiantuntijat ovat seuranneet Suomalaisen kaupan vaiheita. Tältä pohjalta kirja listaa menestyjät ja häviäjät, kaikki Suomessa toimivat vähittäiskaupan ketjut, niiden liikevaihdot ja tulokset.

Tilastoista on puristettu paljon tietoa. Tulosten pohjalta nelikko analysoi tarkkasilmäisesti, mitä suomalaisessa vähittäiskaupassa on tapahtunut ja mikä on muuttunut. Lisäksi kirjoittajat antavat arvionsa siitä, mihin suuntaan kauppa on muuttumassa ja miksi.

Mielenkiintoisten yritystarinoiden kautta päästään kiinni kehitykseen lukujen takana, ja niiden avulla kirjoittajat avaavat syitä menestyksen ja tappioiden taustalla.

Jahkailija ei menesty

Kirjassa paljastuvat menestykseen vievät tekijät: asiakasymmärryksen ja digitalisaation sekä uusien teknologioiden ja liiketoiminta-alustojen hyödyntäminen, sekä innovaatioiden ja logistiikan rooli.

”Dynaamisena alana kauppa edellyttää johtajiltaan näkemyksellistä ja rohkeaa otetta. Pitää herkästi aistia ympäristön muutoksia ja tarttua ripeästi niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin; tunnistaa ja toimia. Ratkaisevaa on kyky saada näkemykset toteutetuiksi. Jahkailija jäävät huippujen jalkoihin”, todetaan Kaupan huiput -kirjassa.

Ulkomaiset toimijat haastavat erikoiskauppaa

Suomalaisen vähittäiskaupan koko on 40 miljardia euroa, ja markkinasta 16 prosenttia ovat kahmineet ulkomaalaiset ketjut. 19 miljardin euron päivittäistavarakauppa on pääosin kotimaisten kauppojen hallussa, mutta erikoistavarakauppaa hallitsevat kansainväliset ketjut – rautakauppaa lukuun ottamatta.

”Suomalainen kauppa on täynnä osaamista ja intoa, mutta hyvä toiminnan taso ei kuitenkaan riitä pitämään kauppaa hengissä. Pitää kehittyä ja keksiä koko ajan uusia keinoja hurmata asiakas - kaupan alalla pärjäävät vain toimijat, jotka ovat siihen valmiita”, kirjassa todetaan.

Kolme menestyksen elinehtoa

Kahta samanlaista menestystarinaa ei ole, mutta kirja löytää menestyneiden yritysten taustalta yhteisiä piirteitä. Ne kiteytetään kolmeen osaamisalueeseen; kulttuuri-, arvoketju- ja konseptiosaamiseen.

Konseptiosaamisella kaupasta tehdään erityinen asiakkaiden mielessä. Siihen liittyvät asiakasymmärrys, kaupan erottumiskeinot ja kilpailuedut. Hyvä konsepti ei kuitenkaan yksistään riitä, vaan se on pystyttävä toteuttamaan kustannustehokkaasti koko toimintoketjussa. Tätä kutsutaan arvoketjuosaamiseksi. Juuri arvoketjun osalta maailma on dramaattisesti muuttunut. Perinteinen käsitys jakelutiestä on historiaa. Nykyajassa menestyvät yhteistyöhön perustuvat verkostot, jotka lisäävät asiakkaan kokemaa arvoa. Lisäksi huippukaupoilta edellytetään kulttuuriosaamista, minkä keskiössä ovat ihmiset, sekä asiakkaat että henkilöstö. Kulttuuriosaaminen on erityisesti johtamishaaste.

Kirja listaa oleelliset oivallukset teeseiksi, joiden avulla lukijoita autetaan hahmottamaan kaupan tulevaisuus.

”On paljon perusasioita, jotka eivät muutu. Toisaalta on asioita, joita pitää muuttaa. Menneisyyden ymmärtäminen auttaa ymmärtämään, mikä kaupan alalla tulee muuttumaan ja miksi.”

Lue lisää