Uutinen

Kuluttajansuojalaki määrittelee verkkokaupan maksutavat – nämä asiat kannattaa huomioida omassa toiminnassa

Kuluttajansuojalaki määrittelee verkkokaupan maksutavat – nämä asiat kannattaa huomioida omassa toiminnassa

Kuluttaja-asiamiehen linjauksissa määritellään miten muun muassa hintamerkinnät ja maksutavat pitää esittää kuluttajakaupassa.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

5.12.2023

Share

Kuluttajansuojalain mukaan luoton ottamista ei saa tarjota ensisijaisena maksuvaihtoehtona verkkokaupassa. Hintamerkintöihin on syytä kiinnittää niin ikään huomiota.


Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kuluttaja-asiamies on täydentänyt linjausta koskien maksamista verkkokaupassa. Lokakuun alusta lähtien verkkokauppojen maksutavat on tullut esittää tietyssä järjestyksessä. Linjauksen mukaan verkkokaupassa pitää ensimmäisenä tarjota maksutapaa, johon ei sisälly luoton käyttöä tai muuta maksunlykkäystä.

Ensisijaisesti verkkokaupassa pitää tarjota maksutapana esimerkiksi verkkomaksua tai debit-kortin käyttöä. Tämän jälkeen voidaan tarjota maksutapaa, johon voi sisältyä mahdollisuus käyttää luotto, kuten esimerkiksi debit- ja credit-ominaisuudet sisältävän yhdistelmäkortin käyttöä. Viimeisenä vaihtoehtona voidaan tarjota maksutapaa, joka merkitsee luoton tai maksulykkäyksen käyttämistä. Näitä ovat esimerkiksi laskulla maksaminen tai luottosopimuksen tekeminen.

Verkkokaupassa ei saa myöskään asettaa mitään maksutapaa oletusvalinnaksi, vaan kuluttajan on valittava maksutapa jokaisen oston yhteydessä erikseen.

Kuluttaja-asiamiehen linjaus maksutapojen esittämisestä koskee myös maksupalveluntarjoajia, luotonantajia ja muita elinkeinonharjoittajia, mikäli nämä ovat voineet vaikuttaa maksutapojen esittämistapaan.

Verkkokauppiaat vastaavat siitä, että heidän verkkosivustonsa täyttävät kuluttajasuojalain vaatimukset. Maksutapahtumia koskevat sopimusehdot on oltava kokonaisuudessaan saatavilla sivuilta. Maksamiseen liittyviä oleellisia tietoja ovat muun muassa tuotteen kokonaishinta ja kestosopimusten kokonaiskustannukset, toimituskulut, muut kulut, maksutavat sekä maksutapaan sisältyvät lisämaksut.

Tuotteiden hinnat esiin

Kuluttaja-asiamiehen linjauksessa koskien hinnan ilmoitteluun määritellään, millä tavoin hintamerkinnät tulee tehdä verkkokaupassa tai vähittäismyyntipaikoissa. Myymälöissä, näyteikkunoissa ja verkkosivuilla on ilmoitettava myytävien tuotteiden myynti- ja yksikköhinta. Yksikköhinnan pitää erottua myyntihinnasta hintamerkinnässä. Merkintöjen tulee myös olla riittävän kookkaita ja ne tulee sijoittaa niin, että kuluttaja pystyy sen havaitsemaan helposti. Myynti- ja yksikköhinta on merkittävä selvästi ja se merkintä tulee sijoittaa joko itse tavaraan, erillisenä tavaran kohdalle tai hintataulukkoon tuotteen välittömässä läheisyydessä.

Lisätietoja kuluttaja-asiamiehen linjauksista KKV verkkosivuilla:

Verkkokauppojen maksutavat 

Tavaroiden hinnan ilmoittaminen