Näkökulma

Haastavassa taloustilanteessa tarvitaan ketteryyttä uudistaa omaa liiketoimintaa

Haastavassa taloustilanteessa tarvitaan ketteryyttä uudistaa omaa liiketoimintaa

Teksti Ulla Pöllänen, kuva: Antti Hahl
Share

24.8.2023

Share

Vaikea taloustilanne, kuluttajien ostovoiman heikentyminen ja luottamuksen puute näkyy erikoiskaupan yrityksissä. Nyt tarvitaan ketteryyttä uudistaa omaa liiketoimintaa kirjoittaa Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen.


Valtiovarainministeriön keväällä julkaisema Taloudellinen katsaus ei ollut rohkaiseva. Ministeriön ennusteen mukaan Suomen talous ei kasva tänä vuonna ja yksityinen kulutus vähenee. Hintojen ja korkojen nopea nousu vähentää kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja.

Heikko talouskehitys ja kuluttajien luottamuksen puute näkyy erikoiskaupan yrityksissä. Erikoiskaupan liiton tilastopalvelu ennustaa erikoiskaupan yritysten liikevaihdon supistumista tämän vuoden aikana verrattuna viime vuoteen. Kuluttajien luottamus omaan talouteen pysyy heikolla tasolla siitä huolimatta, että inflaatiokehitys näyttää paremmalta ja työllisyys on säilynyt kohtalaisen hyvänä. Luottamusta talouteen ja omaan tilanteeseen tarvitaan, jotta kysyntä elpyy. Nyt tarvitaan toimia suomalaisten ostovoiman elvyttämiseksi.

Erityisen haastavana taloustilanne on näyttäytynyt käyttötavaroita myyvissä erikoiskaupoissa. Kuluttajat miettivät tarkkaan jokaista ostopäätöstä. Kesän alennusmyynneistä saamamme tiedot ovat kuitenkin olleet varovaisen positiivisia. Järkevinä kuluttajina suomalaiset hankkivat tarvitsemansa tuotteet silloin, kun ne saa edullisesti. Kesän aikana nähdyt muhkeat alennusprosentit kertovat kuitenkin paljon erikoiskauppojen vaikeasta tilanteesta.

Näyttää siltä, että peruutuspeiliin katsomisen lisäksi tarvitaan ketteryyttä uudistaa omaa liiketoimintaa ja pyrkiä entistä sinnikkäämmin ennustamaan tulevaisuuden suuntaa. Tulevaisuuden ennakointiin on kehitetty erilaisia työkaluja ja tekoäly tekee tuloaan myös kaupan alalle. Tästä teemasta meiltä on toivottu lisää tietoa, ja sitä tulemme jäsenistölle tarjoamaan koulutusten muodossa. Kattavaan ja monipuoliseen koulutustarjontaamme voi tutusta Erikoiskaupan liiton tapahtumasivuilla.

Tulevaisuudesta puhumme myös lokakuussa järjestettävässä Suhdanteet-seminaarissa. Erikoiskaupan toimijat kokoontuvat jälleen Helsingin Messukeskukseen kuulemaan asiantuntevia alustuksia Suomen taloustilanteesta ja uuden hallituksen talouspoliittisista linjauksista. Tutkijapaneelissa tuodaan esille alan tutkimuksen johtopäätöksiä ja kaupan tulevaisuuden polkuja. Tilaisuudessa julkaistaan myös Erikoiskaupan liiton kuluttajatutkimus, jossa pääteemana on tällä kertaa ostovoiman kehitys ja kuluttajien näkemykset vastuullisuudesta.

Erikoiskaupan liiton tavoitteena on tuoda alan haasteet ja ratkaisuehdotukset esille. Ennen eduskuntavaaleja pidimme esillä erikoiskaupan tavoitteita ja tulevan syksyn aikana tulemme viemään viestiä erikoiskaupan yritysten tilanteesta ja omista ratkaisuehdotuksista päättäjille. Yksi keskeinen teema, jota olemme pitäneet esillä, on kaupunkikeskustojen kehitys. Haluamme olla mukana vahvistamassa keskustojen elinvoimaa ja kivijalkakaupan toimintaedellytyksiä koko maassa. Asian tiimoilta tulemme tapaamaan kaupunkien edustajia ja pyrkimyksenä on lisätä yhteistyötä ja vuoropuhelua kaupunkien, yritysten ja muiden keskeisten toimijoiden välillä.

Ulla Pöllänen, toimitusjohtaja Erikoiskaupan liitto Etu ry