Globaalit markkinapaikat ja vähittäiskaupan murros - Johdanto

Globaalit markkinapaikat ja vähittäiskaupan murros - Johdanto

1.4.2020
Share
Share

Kaupan kilpailuympäristö muuttuu ja muuttaa totuttuja tapoja kilpailla ja menestyä. Erikoiskaupan liitto Edulle kirjoitetussa kolmiosaisessa juttusarjassa paneudutaan maailman tunnetuimpiin globaaleihin markkinapaikkoihin ja niiden toimintaan. Juttusarjan ovat kirjoittaneet Arto Lindblom, Lasse Mitronen ja Mikko Hänninen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Artikkeleiden tuottamisessa on tukeuduttu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululla vuosina 2016-2018 toteutettuun Globaaleja markkinapaikkoja käsitelleeseen tutkimushankkeeseen sekä Business Finlandin eCom Growth -hankkeen sivuilla julkaistuun blogikirjoitukseen.


Kauppa pysyy, mutta muoto muuttuu. Tämä pitää edelleen paikkansa nykyisessä kaupan murroksessa, jossa uudet markkinapaikat, palvelualustat, verkkokaupat ja niiden muodostamat ekosysteemit muovaavat kaupan toimintaan uuteen uskoon. Samalla uudet teknologiat ja ansaintakanavat asettavat paineita koko kaupan arvoketjulle tuottajalta kuluttajalle saakka.

Tämä juttusarja avaa Edun juhlavuoden 2020. Juttusarjassa kuvataan globaalien markkinapaikkojen toimintaa sekä pyritään tunnistamaan alan parhaita käytäntöjä ja innovatiivisia käytännön ratkaisuja, joita hyödyntämällä myös kotimaiset kaupan alan yritykset ja laajemminkin tuotteiden ja palveluiden tuottajat voivat menestyä uudistuvilla kaupan markkinoilla.

Artikkelit perustuvat lähes kolme vuotta kestäneeseen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa toteutettuun tutkimushankkeeseen, joka päättyi hiljattain. Tutkimushanke toteutettiin analysoimalla menestyviä ja voimakkaasti kasvaneita globaaleja markkinapaikkoja sekä koostamalla tuloksista liikkeenjohdollisia ja akateemisia julkaisuja, esityksiä ja käytännöllisiä johtopäätöksiä. Tutkimuksen kohteena olivat erityisesti japanilainen Rakuten, amerikkalainen Amazon ja kiinalainen Alibaba eri yrityksineen ja toimintoineen. Hanke läpileikkasi kaikki kaupan alan keskeiset toiminnot ja sidosryhmät.

Globaalit markkinapaikat haastavat monin tavoin perinteistä kauppaa ja sen ansaintaa. Perinteisen kaupan toiminnassa myymälät, ketjut, tuotteet, hankinta ja logistiikka sekä tietojärjestelmät eri muodoissaan ovat muodostaneet vuosikymmeniä kaupan liiketoiminnan perustan. Nämä tekijät ovat edelleenkin erittäin tärkeitä ja niiden hallinta luo monille toimijoille menestyksen perustan. Globaalit markkinapaikat ja palvelualustat ovat luoneet erilaisista asiakkaita avustavista palveluista, kuten esimerkiksi rahoitus-, maksu-, markkinointi-, viestintä- ja viihdepalveluista uusia ansaintalähteitä. Kaiken toiminnan perustana ovat digitaaliset tiedonhallintavälineet sekä asiakas- ja muut tiedot, joiden avulla luodaan uusia yhteistoiminnan alustoja kaupan toimijoiden ja asiakkaiden välille.

Globaalien markkinapaikkojen ja niiden toimintamallien tunnistaminen auttavat ymmärtämään niiden kilpailuetuja ja kuinka niiden kanssa voi menestyä. Yksittäisen kaupan tai ketjun on erittäin tärkeä tunnistaa omat kilpailuetunsa ja rakentaa menestystä niiden varaan. Perinteisillä kivijalkakaupoilla on monia erinomaisia etuja puolellaan, mm. henkilökohtaisen asiakasymmärryksen kasvattaminen, yksilöllisten asiakaskohtaamisten hallinta ja erinomainen mahdollisuus luoda parhaimmillaan vuosia kestäviä pitkäaikaisia asiakassuhteita. Myös tuotteiden käyttöön liittyvien lisäpalveluiden avulla asiakassuhteesta voi kasvattaa hyvin vahvan. Itsestään selvää myös on, että hyvin hoidettujen tavarantoimittajasuhteiden ja kivijalkakaupan rinnalla toimivan verkkokaupan avulla voidaan luoda menestystä myös jatkossa.

Markkinapaikat ja niiden muodostamat palvelualustat ovat tulleet jäädäkseen. Tärkeätä on tunnistaa omat kilpailuetunsa ja tavat, joiden avulla markkinapaikoista voi ammentaa uutta osaamista ja ansaintaa itsellekin. Uusi ei tuhoa vanhaa itsestään, vaan tilaa on aina toimijoille, jotka osaavat elää ajassa ja kykenevät muovaamaa omaan toimintaansa uusien asiakas- ja osaamisvaatimusten mukaisesti. Tämä on se keskeinen viesti jonka haluamme tämän juttusarjan avulla saattaa tuote- ja palvelukaupan ammattilaisten tietoisuuteen.

Toivotamme lukijoille antoisia lukuhetkiä markkinapaikkojen parissa!

Arto Lindblom, Lasse Mitronen ja Mikko Hänninen

Kirjoittajat toimivat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa markkinoinnin laitoksella kaupan tutkimuksen, opetuksen ja liiketoiminnan kehittämisen parissa. Arto Lindblom toimii laitoksella professorina ja laitoksen johtajana, Lasse Mitronen työelämäprofessorina ja Mikko Hänninen tutkijana. Hänninen valmistelee parhaillaan markkinapaikoista väitöskirjaa, joka valmistuu keväällä 2020.