Näkökulma

Erikoiskauppa kannattaa ottaa huomioon hallitusneuvotteluissa

Erikoiskauppa kannattaa ottaa huomioon hallitusneuvotteluissa

Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen muistuttaa erikoiskaupan yritysten merkityksestä koko Suomelle.
Teksti Ulla Pöllänen, Kuva: Esa Kapila
Share

3.5.2023

Share

Suomessa toimiva erikoiskauppa luo hyvinvointia ja uusia työpaikkoja. Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen muistuttaa kolumnissaan hallitusneuvottelijoita kaupan alan merkityksestä suomalaisille.


Hallitusneuvottelut alkoivat tällä viikolla Säätytalolla. Neuvottelijoilla riittää haasteita, sillä julkisen talouden tilanne ei anna suurta pelivaraa. Äänestäjätkin sen sanoivat; julkinen talous pitää saada terveemmälle pohjalle. Meidän kaikkien kannalta on tärkeää pystyä luomaan edellytyksiä kasvulle ja jatkaa hyvää työllisyyskehitystä. Valtiontalouden säästötalkoissa on tärkeää muistaa huolehtia heikommassa asemassa olevien kansalaisten hyvinvoinnista.

Suomessa toimiva erikoiskauppa haluaa omalta osaltaan olla mukana luomassa kestävää kasvua, työpaikkoja ja hyvinvointia. Tästä syystä on tärkeää ottaa huomioon myös pienten kaupan alan yritysten näkemykset. Myös kaupan alalla uudet innovaatiot ja kansainvälistymistä tukevat uudenlaiset konseptit syntyvät pienissä ja keskisuurissa kasvuhalukkaissa yrityksissä. Kaupan eri toimialoilla toimivia yrityksiä pitää kannustaa kasvuun luomalla sen mahdollistavat olosuhteet.

Erikoiskaupan liitto pitää tärkeänä, että uusi hallitus lähtee toteuttamaan nopealla aikataululla viime vaalikaudella parlamentaarisesti valmisteltua kaupan toimialan tulevaisuusselonteon mukaisia kehittämisehdotuksia. Tulevaisuusselonteko pitää sisällään useita erikoiskaupalle tärkeitä esityksiä liittyen muun muassa tasapuolisten pelisääntöjen edistämiseen kansainvälisessä verkkokaupassa, kaupan alan yritysten digitalisaation tukemiseen sekä kivijalkakaupan ja kaupunkikeskustojen elävöittämiseen.

Tarvitaan myös työntekoon ja yrittämiseen kannustavaa politiikkaa. Liian kireä verotus ja sosiaaliturvan kannustinloukut eivät kannusta työn vastaanottamiseen ja työn tekemiseen. Kireä tuloverotus syö myös kansalaisten ostovoimaa, mikä näkyy selkeimmin juuri käyttötavarakaupan puolella. Kohonneiden elinkustannusten myötä suomalaiset lykkäävät tarpeellisia hankintoja tulevaisuuteen, mikä näkyy jo selvästi erikoiskaupan yrityksissä vähentyneenä myyntinä.

Rauta- ja sisustuskaupassa suhdanteen muutos näkyy ehkä kaikkein selvimmin. Rakentaminen on hiipunut eikä uudiskohteita enää käynnistetä samaan tahtiin. Moni suomalainen kantaa huolta asuntonsa arvon kehityksestä. Nyt olisi oikea aika kannustaa asunnon omistajia perusparannus- ja korjaustöihin. Kotitalousvähennyksen korotuksella olisi tähän myönteinen vaikutus. Vähennyksen nostolla on toki hintalappunsa, mutta niin on rakennusalan työttömyyden lisääntymiselläkin.

Erikoiskaupan liiton terveysaloilla toimivat jäsenyhdistykset haluavat omalta osaltaan tuoda ratkaisuja myös terveydenhuollon haasteisiin. Tarvitaan toimivaa yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa, jotta voimme parantaa suomalaisten saamaa hoivaa ja hoitoa. Ennakoiva ja ennaltaehkäisevä terveydenhoito tuo yhteiskunnalle niin ikään merkittäviä säästöjä.

Erikoiskauppaa ja sen merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle ei kannata unohtaa. Omalta osaltamme haluamme olla mukana rakentamassa hyvinvoivaa Suomea, missä kannattaa tehdä töitä ja yrittää. Talous on tekoja, hyvät suunnitelmat on nyt toteutettava. Hallitusneuvottelijoilta kaipaamme kaupan alan monimuotoisuuden säilymisen huomioimista päätöksenteossa.

Kirjoittaja toimii Erikoiskaupan liiton toimitusjohtajana.