Kannanotto

Erikoiskaupan liiton terveysalat: Ennakoiva terveydenhoito hallitusohjelmaan

Erikoiskaupan liiton terveysalat: Ennakoiva terveydenhoito hallitusohjelmaan

ETU Terveysalat haluaa nostaa ennakoivan terveydenhoidon uuden hallituksen kärkiteemaksi.
Teksti ETU Terveysalat, kuva: Shotprime
Share

20.4.2023

Share

Erikoiskaupan liiton terveysalojen yhteistyöelin esittää viittä toimenpidekokonaisuutta, joiden avulla voidaan saada aikaan merkittäviä yhteiskunnallisia hyötyjä.


Suomen väestö ikääntyy ja tarve terveyspalveluille tulee lisääntymään tulevina vuosina. Yksi keskeisimmistä kysymyksistä alkavalla hallituskaudella liittyy suomalaisen terveydenhoidon haasteiden ratkaisemiseen. Hallitustunnusteluvaiheessa eduskuntapuolueilta kysyttiinkin kantoja siihen, miten sosiaali- ja terveyspalveluiden hoitojonoja voidaan purkaa?

Terveydenhoidon ongelmiin pitää tarttua vahvalla kädellä. ETU Terveysalat pitää tärkeänä, että ennakoiva terveydenhoito nostetaan keskeiseksi teemaksi tulevassa hallitusohjelmassa. Tämä riippumatta siitä, mitkä puolueet hallituksen lopulta muodostavat. Terveysalojen toimialajärjestöt muistuttavat, että ennakoivalla terveydenhoidolla voidaan parantaa ihmisten hyvinvointia ja samalla saada aikaan merkittäviä säästöjä koko yhteiskunnalle.

ETU Terveysalat esittää viittä toimenpidekokonaisuutta tulevaan hallitusohjelmaan. Toimenpiteiden avulla voidaan lyhentää hoitojonoja, parantaa suomalaisten terveyttä ja toimintakykyä sekä saada aikaan säästöjä julkiselle taloudelle.

Toimenpiteet:

1. Parannetaan suomalaisten toimintakykyä ennakoivalla terveydenhoidolla ja oikein kohdennetuilla toimilla. Palautetaan yksityisen hoidon KELA-korvaukset, kehitetään rokoteohjelmaa ja luodaan lisäkannustimia yrityksille vahvistaa työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia. Terveet ja hyvinvoivat ihmiset jaksavat pidempään työelämässä ja keventävät terveydenhoidon kuormitusta.

2. Hyödynnetään yksityisen sektorin kapasiteettia ja tehokkaita hoitomenetelmiä nykyistä paremmin tekemällä palvelusetelin tarjoaminen velvoittavaksi aina kun lakisääteinen hoitotakuu ei toteudu. Palvelusetelin avulla voidaan merkittävästi keventää julkisen terveydenhuollon painetta ja lyhentää hoitojonoja.

3. Otetaan käyttöön ja hyödynnetään laajamittaisesti uusia innovatiivisia terveysteknologioita terveyspalveluiden tuottamisessa niin yksityisellä kuin julkiselle puolella.

4. Panostetaan terveysalojen osaamiseen ja innovaatioihin lisäämällä TKI-rahoitusta ja kohdentamalla sitä mahdollisimman tehokkaasti. Terveysala on yksi Suomen potentiaalisimmista uusista kasvualoista. Tukemalla alan kehitystyötä voidaan luoda kasvua, työpaikkoja ja vientiä.

5. Puututaan tehottomiin julkisten hankintojen kilpailutuksiin ja korjataan julkisten hankintojen ongelmakohdat. Hankintalakia on uudistettava niin, että laajat hankintakokonaisuudet jaetaan osiin. Hankintakriteereitä pitää kehittää palvelun laatu ja kustannustehokkuus edellä.

ETU Terveysaloihin kuuluvat Erikoiskaupan liiton jäsenjärjestöistä Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry, Lääketeollisuus ry, Lääke- ja terveyshuolto ry, Terveystuotetukut ry ja Terveystuotekauppiaiden liitto ry.