Uutinen

Digikompassi ohjaamaan digitaloutta – nyt on aika vaikuttaa mihin suuntaan kompassi näyttää

Digikompassi ohjaamaan digitaloutta – nyt on aika vaikuttaa mihin suuntaan kompassi näyttää

Suomen digikompassilla luodaan kansallinen visio ja tavoitteet digitalisaatiolle ja datataloudelle.
Teksti Erikoiskaupan liitto Etu ry
Share

1.4.2022

Share

Suomen digikompassia valmistellaan parhaillaan. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää kevään aikana lausuntoja, joiden pohjalta tehdään lopullinen esitys. Yrityskentän näkemyksiä tarvitaan, jotta digikompassin neula näyttäisi oikeaa suuntaa!


Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteen mukaan digikompassin avulla luodaan yhteinen kansallinen visio ja tavoitteet digitalisaatiolle ja datataloudelle vuoteen 2030 mennessä. Ministeriöiden ja sidosryhmien yhteistyössä syntynyt luonnos perustuu viime vuonna esiteltyyn EU:n digikompassiin. Suomen digikompassissa tuodaan EU:n tavoitteiden lisäksi omia ja laaja-alaisempia kansallisia tavoitteita.

Digikompassi koostuu neljästä osa-alueesta, joita ovat osaaminen, digitaalinen infrastruktuuri, yritysten digitalisaatio ja digitaaliset julkiset palvelut. Valmisteilla olevassa kompassissa määritellään tavoitteet jokaisella osa-alueella sekä niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimet ja mittarit.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan digikompassin valmistelussa on otettu erityisesti huomioon taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys, luottamus, digivihreä siirtymä, reilu ja vastuullinen datan hyödyntäminen sekä digitaalinen osallisuus, yhdenvertaisuus ja sivistys.

Erikoiskaupan liitto Etu ry on yksi hankkeen sidosryhmistä ja tulee antamaan digikompassista oman lausunnon, jossa tuodaan esille erikoiskaupan yritysten tarpeita ja näkökulmia digitalisaatioon ja datatalouteen. Lausuntoja voivat kuitenkin antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset verkossa www.lausuntopalvelu.fi 13.5.2022 asti.

Lopullinen esitys Suomen kansalliseksi digikompassiksi annetaan syksyllä 2022.