04.05.2020

Veroselvitys 2020 – kolme näkökulmaa kauppaan ja verotukseen

Kaupalla on erittäin merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa, joka varsinkin näinä poikkeusoloaikoina edelleen korostuu monilla elämän aloilla. Kaupan ala työllistää noin 300 000 suomalaista ja kauppa kerää mm. merkittävän osan valtiolle tulevista arvonlisä- ja muista veroista. Monelle nuorelle kauppa on myös ensimmäinen työnantaja ja sitä kautta paikka, jossa ensimmäiset vero-eurot maksetaan ja tulevat eläkerahat tienataan. Verotuksella on siis merkittävä vaikutus kaupan toimialaan ja kilpailuedellytyksiin niin kotimaassa kuin myös välillisesti kansainvälisillä markkinoilla.

Tutustu veroselvityksen tekijöiden, Lasse Mitrosen ja Mikko Hännisen, laatimaan kolmiosainen artikkelisarjaan:

Kauppa veronmaksajana: nykytilanne ja tulevaisuuden trendit

Kaupan verotus kohtelee eriarvoisesti suomalaista kauppaa

Koronan jälkeinen aika pakottaa verotuksen uudistamiseen