16.04.2021

Verottaja helpottaa maksujärjestelyn ehtoja tilapäisesti

Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alenisi 7 prosentista 2,5 prosenttiin. Alennettua korkoa sovellettaisiin kaikkiin maksujärjestelyssä mukana oleviin veroihin 1.5.2021 alkaen. Helpotuksilla halutaan tukea erityisesti maksuvaikeuksissa oleviayrittäjiä ja estää turhia konkursseja ja maksukyvyttömyyksiä.

Uudistettua helpotettujen ehtojen mukaista maksujärjestelyä voi hakea 21.4. alkaen OmaVero-palvelussa. Maksujärjestelypyyntö keskeyttää mahdolliset perintätoimenpiteet, kunnes asia on ratkaistu.

Millaiset ehdot?

Maksujärjestelyn avulla verojen maksuun saa lisää aikaa. Verohallinto ei ryhdy perintätoimenpiteisiin, jos on tehty pyyntö maksujärjestelystä tai aiempi maksujärjestely on jo voimassa. Edellytys on, että yrityksellä ei ole veroja ulosotossa ja kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset on annettu määräajassa.

Uutta helpotettua maksujärjestelyä voi hakea, vaikka aiempi maksujärjestelysi olisi rauennut, jos verot eivät ole vielä ulosotossa. Normaalisti näissä tilanteissa uutta maksujärjestelyä ei myönnettäisi.

Uutta helpotettua maksujärjestelyä voi myös hakea, vaikka aiempi maksujärjestelysi olisi edelleen voimassa. Näissä tilanteissa aiempi maksujärjestely korvataan uudella.

Maksujärjestelyä ei voi myöhemmin muuttaa

Maksuohjelmaa ei voi myöhemmin muokata pidemmäksi, mutta veroja voi maksaa suunniteltua nopeammassa aikataulussa. Ensimmäinen erä tulee maksettavaksi kuukauden kuluttua maksujärjestelyn hyväksymisestä ja se voi kestää enimmillään 24 kuukautta.

Maksujärjestelyyn tulevat mukaan kaikki erääntyneet verot sekä seuraavien 45 päivän sisällä erääntyvät verot, jos niistä jo annettu ilmoitukset. Helpotettu maksujärjestely raukeaa, mikäli ehtoja ei noudata. Maksujärjestely raukeaa myös jos maksuohjelman eriä ei makseta määräajassa tai syntyy uutta verovelkaa maksujärjestelyn aikana.

Hakumenettely alkaa 21.4.

Helpotettua maksujärjestelyä voi hakea 21.4. alkaen. Jos maksujärjestelyä on haettu jo aiemmin, se käsitellään normaalien ehtojen ja viivästyskoron mukaisesti. Tarvittaessa voi hakea sen tilalle uutta maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin. Kun pyyntö on käsittelyssä, maksujärjestelyyn liittyviä veroja ei lähetetä ulosottoon eikä yrityksen verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla.

On odotettavissa, että käsittely ruuhkautuu. Jos tarve järjestelylle on, kannattaa hakemus jättää heti sen voimaan tullessa, sillä hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Helpotettua maksujärjestelyä voi hakea elokuun loppuun saakka.