08.04.2021

Tunnetulla taustamusiikilla voidaan vahvistaa yritysmielikuvaa ja lisätä myyntiä

Yrityksen on mahdollista vahvistaa brändiään ja erottautua kilpailijoista panostamalla tunnettuun taustamusiikkiin. Tutkimuksen mukaan tunnettu musiikki lisää sekä viihtyvyyttä että myyntiä. 

–Vaikka tutkimus on toteutettu markettiympäristössä, kuluttajien toiminta on samanlaista myös pienemmissä liikkeissä ja myymälöissä, kertoo tutkimuksen teetättäneen GT Musiikkiluvat Oy:n toimitusjohtaja Harri Kaasinen.

Positiiviset tunteet vahvistavat kuluttajien ostokäyttäytymistä. Yli 70 prosenttia tutkimukseen vastaajista arvioi ostokokemuksensa erinomaiseksi tai erittäin hyväksi tunnetun musiikin soidessa. Ostokokemuksensa erinomaiseksi arvioineet kuluttajat puolestaan kuluttavat enemmän: lähes 25 prosenttia asiakkaista osti suunniteltua enemmän kuin tilanteessa, jossa soi ei-tunnettu taustamusiikki. Tunnettu musiikki pidentää myymälässä vietettyä aikaa, vahvistaa brändiä ja erottaa sen kilpailijoista. 

Tutkimuksessa havaittiin myös, että kohdentamalla erilaista musiikkia eri kellonaikoihin, tiettyjen asiakasryhmien asiakaskokemus vahvistui. Tunnetulla musiikilla voidaan siis kasvattaa kävijöiden viihtyvyyttä liikkeessä. Saman ovat havainneet myös taustamusiikin ostajat.

Musiikin synnyttämät tunteet kanavoituvat myynniksi

Myymälöissä on tärkeää hyödyntää tunnetun musiikin aikaansaamaa emootionaalista latausta ja valita johdonmukaisesti tavoiteltavaa brändipositiota tukevat, oikeanlaiset audiosisällöt. Myös kilpailijakentästä erottautuminen on mahdollista vahvistamalla brändiin liitettävää tunnetta oikeilla musiikkivalinnoilla.

–Musiikkivalinnat ovat tutkimuksen tulosten mukaan asiakaskokemuksen näkökulmasta tärkeitä julkisissa tiloissa, kuten kaupoissa. Kappaleita tulee olla riittävästi ja musiikkivalintojen pitää tukea brändiä ja pääkohderyhmien mieltymyksiä, sanoo Kaasinen.

Myynnin kannalta myös henkilöstön viihtyminen on tärkeä. Kaasisen mukaan kotimaiset ja kansanväliset taustamusiikkitutkimukset osoittavat, että henkilökunta viihtyy paremmin tunnetun taustamusiikin ansiosta. 

–Silloin, kun meillä on hyväntuulinen henkilökunta, asiakkaat ovat vielä hyväntuulisempia ja liikkeen myynti kasvaa, Kaasinen summaa. 

GT Musiikkiluvat teetätti ja Kantar toteutti vuosina 2019 ja 2020 taustamusiikkitutkimuksen, jossa selvitettiin, miten erilaiset musiikkivalinnat vaikuttavat ruokakaupan, K-Citymarket Eastonin asiakkaisiin.