31.05.2021

Tulevaisuuksiin vaikuttaminen - haasta, kuvittele ja toimi!

"Datan neuvomana voi vaikuttaa tulevaisuuksiin''

Tulevaisuutta ei voida ennustaa, mutta sitä voidaan ennakoida. Datalla on suuri merkitys muuttuvien asioiden tunnistamisessa ja asioiden välisten skaalojen havainnoimisessa. Tulevaisuuksia tarkastellessa on hyvä ymmärtää, että tulevaisuuksia on useita. Tulevaisuuksia voidaan tarkastella muun muassa mahdollisten, todennäköisten sekä toivottavien tulevaisuuksien näkökulmista. Voimme myös vaikuttaa nykyhetken teoilla ja valinnoilla siihen, mikä näistä tulevaisuuksista tapahtuu. 

Datan tulkinta edellyttää muutoksen kokonaiskuvan ymmärrystä. Kokonaiskuvan hahmottamista voidaan lähestyä esimerkiksi megatrendien ja niiden analyysien kautta. Oleellista on tarkastella muutoksia kokonaisuutena yksittäisiin asioihin keskittymisen sijaan. 

''Oletusten tunnistaminen ja haastaminen korostuvat murrosaikana''

Tulevaisuuksia tarkastellessa on hyvä huomioida oletusten tunnistaminen ja haastaminen - jos tulevaisuus tulee poikkeamaan oletuksistamme, sen hetkiset oletukset eivät enää päde. Tulevaisuuksien tunnistamisessa ja haastamisessa voidaan käyttää apuna esimerkiksi tulevaisuustötteröä. Olennaista tulevaisuustötterön ymmärtämisessä on se, mitä pidemmälle tulevaisuuteen menemme, sitä useampi asia on mahdollinen. Jotkut näistä asioista ovat uskottavampia ja todennäköisempiä kuin toiset. 

Datan rooli ei ole ennustaa tulevaisuutta, vaan enemmänkin auttaa hahmottamaan toisenlaisia tulevaisuuksia sekä avartamaan ja haastamaan tulevaisuuksia. Parhaimmillaan datan avulla voidaan laajentaa tulevaisuustötteröä eli ajatella mahdottomilta ja uskomattomiltakin tuntuvia tulevaisuuksia.

''Haastaminen luo tilaa toisenlaisen tulevaisuuden kuvittelulle''

Data ja tieto auttavat meitä siis haastamaan tulevaisuuksia, mutta tarjoavat myös ratkaisuja niiden rakentamiseen. Tulevaisuutta tehdään ja rakennetaan joka päivä, tässä ja nyt, yhdessä.