07.06.2021

Tiedolla johtamisen analytiikka - hypestä hyödyksi!

Yrityksissä pohditaan tällä hetkellä, kuinka analytiikkaa voidaan hyödyntää paremmin arjessa. Dataa on runsaasti saatavilla ja sen avulla pystytään kehittämään päätöksiä ja toimenpiteitä. Analytiikka toimii hyödyllisenä välineenä voittavan strategian luomisessa ja toteutuksessa. Strategian keskeinen haaste onkin sen kytkeminen arjen työhön - harva ymmärtää työpaikkansa strategiaa kokonaisvaltaisesti. Juurisyinä tälle haasteelle toimivat osittain organisaatioiden eri tietolähteet ja tasot. Parhaimmillaan analytiikan avulla voidaan kytkeä nämä erilaiset data-alueet yhteen ja siten muodostaa yhteistä näkymää. 

Merkittävä osa tiedolla johtamisen ajasta on muodostunut tietojen yhteen kokoamisesta ja raskaasta pohjatyöstä - päätöksenteolle on jäänyt merkittävästi vähemmän aikaa. Ennustavalla analytiikalla voidaan osoittaa mahdollisuuksia ja nostaa niitä esiin, joiden kautta päästään ihmisten tekemiin päätöksiin. Kun tietojen yhteen kokoaminen on tehty, päästään tekemään ennusteita mahdollisista tulevaisuusskenaarioista ja samalla nostamaan niiden potentiaali esiin. Ennusteet syötetään optimointiprosessille, joka käy läpi kaikki mahdolliset vaihtoehdot ja suosittelee parasta mahdollista ratkaisua päätöksentekijälle. 

Analytiikka mahdollistaa myös myyntipotentiaalin tunnistamisen. Myynti on johdettavissa tunnistetun potentiaalin perusteella, jonka analytiikka nostaa konkreettisesti esiin. Esimerkiksi myyntitavoitteen asettamisesta puhuttaessa analytiikan avulla voidaan selvittää, kuinka paljon myyntipotentiaalia on tarjolla milläkin alueella. Tämän lisäksi analytiikan avulla voidaan saada vastauksia siihen, mihin ja kenelle myyntipanostukset ja markkinointitoimenpiteet tulisi kohdistaa myyntitavoitteen saavuttamiseksi.