24.03.2021

Tartu toimeen ja tunne päästösi – Askelmerkkejä hiilijalanjäljen laskemisen aloittamiseen

Eri toimialojen verkostona Etu on ottanut tehtäväkseen edistää erikoiskaupan ilmastotavoitteita ja auttaa verkostonsa yrityksiä konkreettisesti alkuun päästövähennysten aikaansaamiseksi. 

–Erikoiskaupan hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttaminen vaatii päätöksiä, tekoja ja rohkeutta asettaa tavoitteita, joiden pääsemiseen tarvittavia keinoja ei vielä tunnettaisikaan. Tarjolla on tietotaitoa, ohjausta ja kannustavia esimerkkejä. Yritysten teot ratkaisevat, arvioi Edun toimitusjohtaja Ulla Pöllänen.

Maaliskuussa järjestetty Tavoitteena hiilineutraali erikoiskauppa -webinaari oli jatkoa alkuvuoden ETU Executive Roundtable Discussions -päättäjäkeskustelulle, jossa pohdittiin, kannattaako ilmastovastuullinen liiketoimintamalli ja miksi. Keskusteluissa esiin tuli koulutuksen ja alan vertaistuen tarve erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten suunnalta. 

Webinaarin tavoitteena on tarjota käytännön neuvoja ja ohjeita siihen, miten päästä alkuun oman yrityksen hiilijalanjäljen laskemisessa. Webinaarin alustaa Leo Stranius asiantuntijapuheenvuorollaan, jota täydentävät kaksi yrityscase’iä vastuullisen edelläkävijäyrityksen askelmerkeistä kohti hiilineutraaliutta vähittäiskaupan ja tavarantoimittajan näkökulmasta. Tokmannin vastuullisuuspäällikkö Emilia Koski kertoo yrityksen koko toiminnan kattavista, Pariisin ilmastosopimuksen mukaisista ja tieteeseen perustuvista ilmastotavoitteista lämpötilan nousun rajoittamiseksi korkeintaan 1,5°C:seen ja Biolan Oy:n markkinointijohtaja Iikka Helin Biolanin ympäristövastuullisuudesta liiketoiminnassa

Keskuskauppakamari kannustaa yrityksiä Ilmastositoumukseen

Webinaarissa Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Antti Turunen kertoi Ilmastositoumuksesta, joka on järjestelmä, jonka avulla yritykset ja yhteisöt voivat sitoutua hiilineutraaliuteen ja vähentää päästöjään luotettavalla tavalla. Ilmastositoumus keskittyy yritysten ja yhteisöjen kokonaispäästöihin. Ilmastositoumus-tunnusta voi käyttää yrityksen tai yhteisön markkinoinnissa, mutta ei tuotteiden markkinoinnissa.

–Hiilijalanjäljen pienentämisen varmistavan yrityksen kilpailukyvyn ja toiminnan jatkuvuuden tulevaisuudessa. Ilmastositoumuksen avulla yritykset voivat osoittaa olevansa vastuullisuuden suunnannäyttäjiä, Turunen kertoo. 

Keskuskauppakamarin Ilmastositoumuksen painopistealueina ovat yrityksen toiminnan suorat päästöt, tavarakuljetusten päästöt ja henkilöliikkumisen päästöt. Ilmastositoumus-tunnuksen käyttöoikeus myönnetään Suomessa toimivalle yritykselle, joka sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään ja asettaa päästövähennystavoitteet kohti hiilineutraaliutta vuonna 2035. 

Keskuskauppakamari järjestää aiheesta tietoiskuja ja päästövähennyskoulutuksia, joissa tarjotaan käytännönläheisiä työkaluja päästöjen laskentaan, vähentämiseen ja kompensointiin.

Lisätietoa: https://kauppakamari.fi/palvelut/ilmastositoumus/