19.10.2021

Suomalaiset ovat elektroniikan järkikuluttajia – kuluttajan ostopolkua ohjaa hinta

Tiedot selviävät Elektroniikan Tukkukauppiaat ETK ry:n viime keväänä teettämästä Kodinkoneiden ja kodin elektroniikkalaitteiden ostopolku- ja käyttötutkimuksesta. Tutkimuksessa kartoitettiin kodinkoneiden ja kodin elektroniikan ostomotiiveja, tiedonhakua, valintaan vaikuttavia tekijöitä sekä tuotteiden käytöstä poistoa. Tutkimus toteutettiin yhdessä Kantar TNS Oy:n kanssa.

Kodintekniikkaa ei hankita hetken mielijohteesta, kauppaan ostohattu päässä

Valtaosalla (83 %) kodinkoneen tai elektroniikkalaitteen ostaneista ostopäätös on tehty jo ennen kauppaan tai verkkokauppaan menemistä. Heräteostoja tekee alle 10 % kuluttajista. Ostopäätös tehdään useimmiten yhdessä toisen henkilön kanssa ja ostopäätöksen tueksi tietoa haetaan pääasiassa verkosta. Kaksi kolmesta kodinkoneen tai elektroniikkalaitteen ostaneesta selvitti vaihtoehtoja ja haki ideoita ja tietoa verkosta etukäteen.

Tärkeimpiä tietolähteitä ovat kodinkoneliikkeiden ja valmistajien verkkosivut sekä hintavertailu- ja testisivustot. Myös kotiin jaetut tarjouslehtiset, kuvastot ja suoramainonta sekä ystävien suositukset (wom) toimivat tiedonlähteinä. Kaupoissa kierteli joka kymmenes ja vain joka viides menee suoraan ostopaikkaan perehtymättä aiheeseen etukäteen.

Hintalaatusuhde ohjaa valintaa

Jopa 49 % vastaajista kertoi hinnan olevan tärkein ostopäätökseen vaikuttava tekijä kodinkoneita ja elektroniikka hankittaessa. Kuluttajat haluavat edullisia tuotteita luotettavilta tuotemerkeiltä. Omakohtaisten hyvien kokemusten lisäksi hyvät testitulokset ja arvostelut sekä tarjolla ollut ennakkotieto tuotteesta vaikuttavat valintaan. Seuraavaksi eniten vaikuttavat laitteen ominaisuuksiin ja tehokkuuteen liittyvät syyt.  

Kivijalka edelleen verkkokauppaa vahvempi

Mahdollisuus nähdä tuote ennen ostopäätöstä ja tutustua laitteeseen saavat kuluttajat edelleen asioimaan kivijalkamyymälöissä. Myös asiantuntevan asiakaspalvelun rooli on tärkeä. Perinteisen myymälän yleisimmäksi ostopaikaksi ilmoitti 62 % tutkimukseen vastanneista. Suosituimpia asiointipaikkoja ovat kodinkoneketjut sekä elektroniikan erikoisliikkeet. Lisäksi laitehankintoja tehdään marketeista sekä halpaketjuista. Suurin ostopäätökseen vaikuttava tekijä on edullinen hinta.

Asiakaspalvelun ja hinnan lisäksi kivijalkamyymälässä asiointiin motivoivat myymälän sijainti ja asioinnin helppous. Hyvät aiemmat kokemukset ostopaikasta saavat asiakkaan palaamaan. Tunnettujen ja luotettavien merkkien saatavuus ja laatu vaikuttavat jopa kanta-asiakasetuja enemmän.

Verkkokauppaan vetävät tarjoukset ja alennukset

Kotimaisista verkkokaupoista mieluiten hankintansa tekeviä oli tutkimuksen mukaan 31 % vastaajista. Ulkomaisten verkkokauppojen osuus oli 5 %. 

Verkkokaupoista kodin tekniikkaa ostaneet pitivät niitä edullisina ja luotettavina ja ostamista verkosta vaivattomana ja nopeana. Mahdollisuus hankinnan tekemiseen kotona ja verkkokauppojen laaja ja luotettava tuotemerkkitarjonta koettiin yhtä lailla merkittävänä.

Verkkosivujen helppokäyttöisyys ja kattavat tuotetiedot tuotteista edistävät myyntiä, vaikka myös verkossa asioivien suurin ostomotiivi on hintavetoinen. Verkkoon vetävät tarjoukset ja alennukset. Pandemian aikana kontaktien välttäminen ja kotona asioinnin turvallisuus ovat ohjanneet asioimaan verkossa.

Verkko-ostokset noudetaan noutopisteistä tai myymälästä

Verkkokaupasta ostetut koneet ja laitteet noudetaan mieluiten noutopisteestä tai postista (31 %) ja myymälöistä (22 %). Kotiin toimitusta suosii joka neljännes eli 24 %. Vanhan koneen tai laitteen poisviennin haluaa 10 % ja pieni mutta kasvava joukko kuluttajia (10 %) haluaa koko palvelupaketin eli kuljetuksen, asennuksen sekä vanhan laitteen poisviennin.

Laitteesta luovutaan vasta kun se hajoaa

Suomalaiset ovat kodinkoneiden ja kodin elektroniikan järkikuluttajia. Koneet ja laitteet hankitaan tarpeeseen ja niistä luovutaan pääsääntöisesti vasta kun ne hajoavat tai korjaaminen ei enää ole mahdollista. Lyhyimmät käyttöajat ovat matkapuhelimilla ja älykelloilla. Esimerkiksi matkapuhelimen keskimääräinen käyttöaika on 4,3 vuotta

Useimmiten suomalaiset päivittävät kodin pientä kulutuselektroniikkaa. Matka- ja älypuhelimia sekä älykelloja käytetään keskimäärin noin 4 vuotta, kunnes niistä luovutaan laitteen useimmiten rikkoutuessa. Kodinkoneita ja kodin elektroniikkalaitteita viimeisen 6 kuukauden aikana hankkineiden talouksissa on elektroniikkalaitteista matkapuhelin tai älypuhelin 90 %:ssa ja televisio tai äly-tv 87 %: ssa.

Myös älytelevisioiden ja hammashoitolaitteiden käyttöajat ovat kohtuullisen lyhyitä, niitä käytetään keskimäärin neljästä kuuteen vuotta. Viihde-elektroniikkalaitteita käytetään keskimäärin seitsemästä kahdeksaan vuotta. Pisimpään kotitalouksien käytössä ovat suuret kodinkoneet kuten pyykinpesukoneet, liedet ja uunit sekä pienemmät ruuanvalmistuskoneet kuten vatkaimet, yleiskoneet ja sauvasekoittimet. Näiden käyttöaika on kahdeksasta kymmeneen vuotta. 

Rikki menneet laitteet kierrätetään ja varastoidaan

Suurimmat syyt koneesta tai laitteesta luopumiseen ovat laitteen hajoaminen tai kalliin korjauksen tarve sekä laitteen ikä. Myös koneen ja laitteen ominaisuuksien vanhanaikaisuus ja toimimisen hitaus saavat kuluttajat luopumaan laitteesta.

Yleisimmin toimiva tai toimimaton laite poistetaan viemällä se SER-keräyspisteeseen (22 %) tai kierrätyskeskukseen (17 %). Toimivia koneita ja laitteita annetaan eteenpäin sukulaisille ja tuttaville tai säilytetään kaiken varalta autotalleissa, varastoissa ja mökeillä.

Tietoa ETK ry:n tutkimuksesta

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 18–75-vuotiaat mannersuomalaiset. Vastaajista 43 % oli naisia ja 57 % miehiä. Suomalaisista 18–75-vuotiaista kuluttajista 40 % on ostanut kodinkoneen tai kodin elektroniikkalaitteen viimeisten 6 kuukauden aikana (syyskuun 2020 – maaliskuu 2021). Tutkimuksen kenttätyö tehtiin 2.-10.3.2021. Tutkimukseen vastasi 813 kohderyhmään kuuluvaa. Mukana tutkimusta rahoittamassa oli myös Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu ry.

Elektroniikan Tukkukauppiaat ETK ry on kodintekniikka-alan kaupan elinkeinopoliittinen edunvalvontajärjestö. Vuonna 1925 perustetun järjestön jäsenyritykset harjoittavat kulutuselektroniikkatuotteiden ja kodinkoneiden valmistusta, maahantuontia ja/tai tukkukauppaa. ETK ry tilastoi, tiedottaa, osallistuu tutkimuksiin ja koulutustoimintaan sekä kansalliseen ja kansainväliseen yhdistysten väliseen yhteistyöhön kodintekniikka-alaa ja kauppaa koskevissa asioissa. www.gotech.fi