06.04.2021

Suomalaisen verkko-ostaminen kehitys

 

 

Pandemia vakiinnutti verkon ostoskanavana 

Pandemia kasvatti digiostamista kaikkialla maailmassa. Suurinta kasvu on ollut maissa, joissa kivijalkakaupat ovat olleet suljettuina pitkiä aikoja. Suomessa vähittäiskaupan tuotteiden digiostaminen kasvoi vuoden 2020 aikana 22 prosenttia, huolimatta siitä, että erikoiskaupat pysyivät auki. Vaikka kasvu Suomessa oli kansainvälisesti verrattuna jopa maltillista, kasvuvauhti oli koko 2010-luvun ennätys ja ylitti ennusteet monella tapaa. Kasvua syntyi kaikissa asiakasryhmissä, joista vähiten ennakoitua oli iäkkäämpien asiakkaiden siirtyminen asioimaan verkossa. 

Passiiviset asiakkaat muuttuivat aktiiviseksi eikä paluuta vanhoihin tottumuksiin ole näköpiirissä. Puolessa vuodessa kuluttajien oma arvio ostosten painottumisesta verkkoon viiden vuoden aikajänteellä on muuttunut 35 prosentista 42 prosenttiin. 

Verkossa potentiaalia suomalaiselle erikoiskaupalle

Asioiminen kotimaisissa verkkokaupoissa on lisääntynyt. Jopa 64 % verkko-ostoksista tehdään verkkokauppoihin, jotka toimittavat tuotteet kotimaisista osoitteista. Kiinalaisten halpakauppojen prosentuaalinen osuus on pandemian aikana pienentynyt ja sen arvioidaan pienevän entisestään kesällä voimaanastuvan arvonlisäuudistuksen myötä. Trendi näkyy myös mobiilidataa arvioivassa tutkimuksessa, jossa myös vastuullisuuden näkyminen kauppapaikan valinnassa näkyy. Myös käytettyjen tuotteiden verkko-ostaminen on kasvanut merkittävästi. 

Digikaupan kansainvälistyminen on iso trendi. Kurjenoja näkee kansainvälisessä erikoiskaupassa ison potentiaalin myös suomalaisille yrityksille. Erikoiskaupan digitalisoitumisen ’momentum’ on nyt ja tähän myös yhdistykset tulevat yrityksiä kannustamaan ja tukemaan. 

Kaupan liitto tekee joka vuosi digitaalisen ostamisen raportin, jonka tulokset julkistetaan maaliskuun lopussa. Kaupan liiton jäsenyritykset pääsevät tutustumaan laajaan raporttiin jäsensivuilla. Lisäksi Kantar TNS:n kanssa teetetyssä kuluttajakyselyssä asiakkaiden arviot käyttämistään verkkokaupoista 11 kriteerillä hinta-laatusuhteesta toimitustapoihin. 

 

Katso tulevat webinaarimme tapahtumista!