14.06.2021

Retail is detail - Tiedolla johtaminen arjessa

Tiedon, analytiikan, tekoälyn ja datapalvelujen avulla voidaan tehdä parempia päätöksiä. Nämä päätökset vaikuttavat liiketoimintaan, mutta myös asiakkaisiin - tietoa hyödyntämällä voimme tehdä arjen valinnat entistä helpommaksi. Vakkilainen lähestyi arjen valinnoissa auttamista case-esimerkkiinsä (K-Ostokset -palvelu) sisällytettyjen kolmen vaiheen kautta. 

Miten voimme auttaa asiakkaita arjen valinnoissa?

Tavoitteena oli tarjota asiakkaille palvelu, joka mahdollistaa omien arvojen mukaisen elämän ja auttaa asiakasta tekemään yhä kestävämpiä ja ilmastoystävällisempiä valintoja. Asiakastutkimukset osoittivat, että asiakkaat ovat erityisen kiinnostuneita omista ostoksistaan ja erityisesti ruoan kotimaisuudesta. Tähän tietoon perustuen muodostettiin palvelu, jonka kautta asiakas voi tutustua omiin ruoka-ostoksiinsa ja niiden kotimaisuuteen. Palvelun muotoilun keskiössä pidettiin annetun tiedon lisäksi myös käytännön vinkit ja kannustus asiakkaan omien tavoitteiden näkökulmasta. 

Miten kertoa asiakkaille omien valintojen ilmastovaikutuksista mahdollisimman ymmärrettävästi?

Asiakastutkimuksista saatujen havaintojen mukaan yli 70% asiakkaista piti hiilijalanjälkimittaria kiinnostavana ominaisuutena. Tämän lisäksi asiakkaat toivoivat ilmastonmuutokseen liittyvän yleistietämyksen kehittämistä sekä selkeitä toimintaohjeita, joilla asiakas voi pienentää omaa ilmastokuormaa. Näiden toiveiden perusteella palveluun sisällytettiin myös hiilijalanjälki- ja ilmastotasomittari. 

Miten tuoda esille terveellisiin valintoihin liittyvää tietoa mahdollisimman yksinkertaisesti?

Asiakkaiden tuottama tieto ja toiveet vahvistivat myös käsitystä siitä, että kuluttajat kaipaavat muutoksia omiin ruokailutottumuksiinsa. Tämän tiedon perusteella palveluun lisättiin ominaisuus, joka kertoo asiakkaalle tietoja ruokaostostensa ravitsemuksellisista ominaisuuksista. 

Data auttaa meitä rakentamaan merkityksellisiä palveluja asiakkaillemme.