10.05.2021

Pienetkin paketit verolle heinäkuussa

Arvonlisäverolainsäädäntöön on tehty etämyyntiä koskevien EU:n direktiivien edellyttämät muutokset. Alun perin muutosten piti tulla voimaan jo vuoden 2021 alusta. Muutosta lykättiin muun muassa siksi, etteivät tietojärjestelmät vielä kaikissa Euroopan maissa mahdollistaneet verojen keräämistä. Muutokset tulevat voimaan puolen vuoden viiveellä 1.7.2021. 

Tavaroiden etämyynti jäsenvaltioiden välillä ja kolmansista maista on kasvanut voimakkaasti. Sen vuoksi on katsottu tarpeelliseksi muuttaa arvonlisäverodirektiivin ja maahantuonnin direktiivin etämyyntiin liittyviä säännöksiä. Tällä parannetaan sisämarkkinoiden toimivuutta ja EU:n alueelle sijoittautuneiden yritysten kilpailukykyä ja varmistetaan, että arvonlisäverot saadaan tehokkaammin kerättyä.

Verovapaus poistuu

Alle 22 euron tavaralähetysten vapautus maahantuonnin arvonlisäverosta poistuu. Vapautus on antanut kilpailuetua EU:n ulkopuolelta tapahtuvalle etämyynnille. 

Enintään 150 euron arvoisiin lähetyksiin sisältyvien maahantuotavien tavaroiden etämyynnille otetaan käyttöön uusi yhden yhteyspisteen rekisteröinti-, ilmoitus- ja maksujärjestelmä. Jos verovelvollinen on sijoittautunut EU:n ulkopuolelle, hänen on nimettävä välittäjä, joka on veronmaksuvelvollinen ja täyttää erityisjärjestelmän velvoitteet verovelvollisen nimissä. Yli 150 euron lähetyksistä maksetaan arvonlisäveron lisäksi myös tulli.

Jos etämyyjä ei käytä maahantuotavien tavaroiden erityisjärjestelmää, tavaroiden vastaanottajan puolesta tavarat Tullille esittävä kuljetusliike voi ilmoittaa ja maksaa arvonlisäverot vastaanottajan puolesta uuden yksinkertaistavan erityisjärjestelyn mukaisesti.

Yhden yhteyspisteen järjestelmä

Verottomuuden poistoon liittyen maahantuotavien, enintään 150 euron lähetyksiin sisältyvien tavaroiden etämyynnille on luotu oma vapaaehtoinen yhden yhteyspisteen maksujärjestelmä, johon myyjä tai sähköisen rajapinnan ylläpitäjä voi rekisteröityä. 

Erityisjärjestelmää käytettäessä tavaroiden tuonti on verotonta ja myynti verotetaan poikkeuksellisesti EU:n alueella. Myyjä ilmoittaa ja maksaa veron myynneistä tunnistamisjäsenvaltion kautta kaikille kulutusjäsenvaltioille kuukausittain. 

Tällä helpotetaan mm. tuojina toimivien yksityishenkilöiden hallinnollista taakkaa. Ostajat maksavat arvonlisäveron ostohintaan sisältyvänä myyjälle tai rajapinnan ylläpitäjälle heti ostoa tehdessään. Näin ollen nykyinen tullausmenettely yksinkertaistuu.

Jos arvonlisäveroa ei ole maksettu, se pitää maksaa Suomessa. Postin OmaPosti -palvelussa veron voi maksaa jo ennen lähetyksen saapumista. Tällöin lähetys siirtyy välittömästi tullauksesta toimitukseen.

Digitaalinen tullauspalvelu maksaa kuluttajalle 90 senttiä lähetykseltä ja se on käytössä vain alle 150 euron lähetyksillä. Ostaja voi myös itse maksaa arvonlisäveron Tullin järjestelmän avulla. Hinta on tällöin 2,90 euroa.

Lähetysten määrä todennäköisesti vähenee, mutta arvo nousee, kun vero maksetaan arvosta riippumatta. 

Verotulot kasvavat

Muutosten on arvioitu tuottavan pelkästään arvonlisäveroina yli 20 miljoonaa euroa, kun pienistäkin lähetyksistä kannetaan vero ja verot tilitetään myös sellaisista lähetyksistä, jotka nyt ovat verollisuudesta huolimatta päässeet perille veroja maksamatta mm. liian alhaiseksi merkityn arvon vuoksi. Epävarmuutta aiheuttaa se, että veron perimisen vaikutuksia kuluttajien käyttäytymiseen on vaikea arvioida.

Etu ry on jo pitkään vaatinut verottomuuden poistoa, joka on antanut aiheetonta kilpailuetua EU:n ulkopuolisille toimijoille. Vaikka muutoksen vaikutuksia on vielä ennenaikaista arvioida, se joka tapauksessa tasa-arvoistaa toimintaa. Kotimainen kysyntä voi myös kasvaa, kun veroedun poistumisen myötä hintatasot lähentyvät.