01.04.2021

Moona Naakka koulutussuunnittelijaksi Kaupan liittoon ja Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etuun

Moona Naakka aloittaa Kaupan liiton palveluksessa 14.4.2021. Kaupan liitossa hän työskentelee elinkeinopoliittisen edunvalvonnan tiimissä ja vastaa kaupan alan osaamisen kehittämisestä. ETU ry:ssä hän vastaa erikoistavarakaupan osaamisen kehittämisestä.  

Aiemmin Moona Naakka on työskennellyt Lapin yliopistossa projektikoordinaattorina. Hänellä on myös pitkäaikaista kokemusta kaupan alan asiakaspalvelutehtävistä. 

Koulutukseltaan hän on kasvatustieteen maisteri Lapin yliopistosta, ja hänellä on myös opettajan pedagoginen pätevyys. 

 

Lisätietoja: 

Mari Kiviniemi, toimitusjohtaja, Kaupan liitto, 050 511 3189

Ulla Pöllänen, toimitusjohtaja, ETU ry, 050 300 1660