18.03.2021

Liikkumisrajoituksilla olisi mittavia pitkän aikavälin vaikutuksia erikoiskaupalle

Erikoiskauppa on valtaosin tuote- ja palvelukauppaa, jonka tuottamilla lisäarvopalveluilla, kuten neuvonta, suunnittelu ja asennus, on merkittävä vaikutus kuluttajien arkeen. Erikoiskaupalla on siten oma rooli päivittäistavara- ja tavaratalokaupan rinnalla. Lisäksi erikoiskauppa toimii myös toimialoilla, joiden voidaan katsoa olevan välttämättömyyshankintoja tai osa huoltovarmuutta.

Kaupan kannalta rajoitukset johtavat asiakasmäärän voimakkaaseen vähenemiseen, jo valmiiksi hiljentyneillä markkinoilla. Asiakasmäärien vähentyessä kulut eivät ehdi alentua samassa tahdissa. Tukien tulisikin olla kohdennettavissa vapaasti niin kiinteisiin vuokrakustannuksiin, kuin henkilökuluihinkin.

–Jo voimassa olevat rajoitukset ovat vähentäneet erikoiskaupoissa käymistä. Erikoiskaupan elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi tulee valmistella riittävä tukimalli sen perusteella, että rajoitustoimenpiteet vähentävät asiointia ja kaupan kannattavuutta. Mallia on otettavissa ravintoloille myönnetystä tuesta, sanoo Etu ry:n edunvalvontajohtaja Jukka Ropponen.

Rajoitukset johtavat erikoiskaupan kannalta epäreiluun kilpailutilanteeseen monin eri tavoin. Ostosten siirtyminen verkkokauppaan, pois kaupunkien kivijalkakaupoista, johtaa yhä kasvavaan määrään lopullisia myymälöiden sulkemisia.

–Kotimaisen verkkokaupan kasvu on kiihtynyt koronapandemian aikana, mutta rajoitukset edelleen kasvattavat ulkomaisen verkkokaupan osuutta kulutuksesta. Rajoitusten pitkittyessä tilanne ei palaudu ennalleen, vaan opittu käyttäytyminen jatkuu, arvioi Etu ry:n toimitusjohtaja Ulla Pöllänen.

Kotimaisen erikoiskaupan vaikeudet kertautuvat myymälöiden määrän supistumisen, työttömyyden lisääntymisen, tavaroiden määrällisen ja laadullisen tarjonnan kapenemisen ja koko kaupan alan erikoisosaaminen vähenemisen kautta. 

Haittavaikutusten ehkäisemiseksi Etu ry on esittänyt hallitukselle, että:

  • rajoitukset pidetään mahdollisimman rajattuina ja minimitasolla. Myymälöiden sulkemiselta voidaan välttyä, mikäli asiakkaille annetaan edelleen mahdollisuus asioida myös erikoiskaupoissa
  • rajoituksissa huomioidaan erilaisten kaupan toimijoiden tasapuolinen kohtelu
  • kaupalle annetaan mahdollisuus edelleen tarkentaa turvallisen asioinnin mahdollisuuksia
  • rajoitusten aiheuttamat merkittävät taloudelliset tappiot korvataan yksinkertaisella menettelyllä ja tuen määrä on riittävä tukemaan myös työllisyyttä
  • selvitetään, muodostaako rajoitustoimet sellaisen tilanteen, että sen aikana maksusuorituksista voidaan pidättäytyä. 

–Koronapandemian aikana yksityisen kulutuksen putoaminen on ollut historiallisen suurta ja talouden toipuminen edellyttää kotitalouksien kulutuksen piristymistä. Tämä on mahdollista vain turvaamalla erikoiskaupan toimintaedellytykset myös pandemia-aikana, sanoo Pöllänen. 

Etu ry kannattaa toimenpiteitä, joilla voidaan edistää esimerkiksi rokotuskattavuuden kasvua kriittisissä tuote- ja palvelukaupan toiminnoissa, muun muassa rokotusjärjestystä alueellisesti ja työntekijäryhmittäin muuttamalla sekä ottamalla työterveyshuolto mukaan rokotusurakkaan. 

–Haluamme korostaa, että erikoiskaupoissa asiointi on turvallista. Henkilöiden väliset etäisyydet on pidettävissä riittävinä, hygieniasta huolehditaan ja vaihtoehtoisia tavarantoimitustapoja on tarjolla, Ropponen muistuttaa.