13.08.2021

Kustannustuen neljäs hakukierros käynnistyy

Liikevaihdon pudotusraja 30 prosenttia

Kustannustukea voivat saada yritykset, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi yli 30 prosenttia. Yrityksen liikevaihtoa maalis-toukokuussa 2021 verrataan vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019. Tuki on tarkoitettu yrityksen kiinteisiin kuluihin ja palkkamenoihin. Vertailukuukausi on nyt koronan aikainen kuukausi, jolloin liikevaihdon lasku on aidosti koronasta johtuvaa.

Myös yksinyrittäjät voivat edelleen hakea kustannustukea. Tuki on vähintään 2000 euroa, jos tuen ehdot täyttyvät. Tuen enimmäismäärä on miljoona euroa kuten edelliselläkin hakukierroksella.

Pahiten kärsineille toimialoille tukea ilman lisäperusteluja

Valtioneuvosto on antanut 12.8.2021 asetuksen toimialoista, joiden yritykset voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Näitä ovat toimialat, joilla liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia.

Taloustilanteen parannuttua kriteerin täyttäviä toimialoja on nyt 221, kun ensimmäisellä hakukierroksella kesällä 2020 niitä oli 368.

Toimialalistalla voidaan paremmin huomioida mahdolliset muut syyt yrityksen liiketoiminnan laskemiseen. Näitä ovat esimerkiksi yrityksen liiketoiminnan kausivaihtelu tai liikevaihdon lasku muista kuin koronapandemiasta johtuvista syistä. Toimialalista perustuu Verohallinnon arvonlisäverotietoihin.

Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyihin toimialoihin, sen on perusteltava erikseen tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronapandemian takia.

Hakuohjeet Valtiokonttorista

Yritykset saavat lisätietoa ehdoista ja hakuohjeet Valtiokonttorista. Sivuille päivittyy myös webinaari kustannustuen hakemisesta 13.8.2021 jälkeen.

Hakukierros kestää 30.9.2021 asti ja tuki haetaan Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa.

Viidennen hakukierroksen tarvetta pidetään yleisesti tarpeellisena, vaikka useilla aloilla kehitys on ollut jo positiivista. Osa toimialoista on kuitenkin edelleen niin kaukana ennen koronaa vallinneesta tilanteesta, että seuraavan tukikierroksen valmistelu on varmasti paikallaan.