19.04.2021

Kustannustuen haku aukeaa yrityksille huhtikuun lopulla

 

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan kustannustukilakiin on tehty muutoksia, jotka mahdollistavat tuen myöntämisen joustavammin yksinyrittäjille ja pienyrityksille sekä uuden sulkemiskorvauksen koronaepidemian takia suljetuille yrityksille. 

– Olemme päivittäneet kustannustuen vastaamaan tämän hetken tarpeisiin. Se ottaa nyt paremmin huomioon sekä pienet että suuret yritykset. Lisäksi saamme työkalupakkiin korvauksen pienille yrityksille, jotka viranomaiset ovat sulkeneet koronan vuoksi. Valmistelemme parhaillaan myös suurten yritysten sulkemiskorvausta ja tapahtumatakuuta, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä tiedotteessa. 

Kustannustukea yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut 

Kustannustuen kolmas hakukierros on suunnattu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021, kun sitä verrataan pääsääntöisesti vastaavaan ajankohtaan vuosina 2019–2020. Kustannustuen kolmannella hakukierroksella toimialoja on 180, kun toisella hakukierroksella niitä oli 220.

–Kustannustuen vertailukuukaudet ovat nyt koronaa edeltävältä ajalta ja silloin liikevaihdon lasku kuvaa paremmin todellista muutosta. Näin ollen tukea on yhä useamman yrityksen mahdollista saada. Vaadittava liikevaihdon lasku on kuitenkin suuri ja myös toimialan kokonaisliikevaihdon on oltava laskenut vähintään 10 %, toteaa Etu ry:n edunvalvontajohtaja Jukka Ropponen jo maaliskuussa. 

Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea. Valtioneuvosto on antanut asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Näitä ovat toimialat, joiden liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella. Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen liikevaihdon lasku koronan takia. Se on käytännössä vaikeampi tie. Hyväksyttäviä perusteluja ovat esimerkiksi yrityksen liiketoiminnan kausivaihtelu tai liikevaihdon lasku muista kuin koronaepidemiasta johtuvista syistä.

Kustannustuki on korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista. Joustamattomat kustannukset on nyt määritelty laissa entistä tarkemmin. Lisäksi työnantajan sivukuluista, kuten sosiaaliturvamaksuista ja työterveyskustannuksista, voidaan jatkossa korvata tietty osuus. 

Kustannustukea haetaan Valtiokonttorista – haku auki 23.6. saakka

Kustannustukea maksetaan yrityksille vähintään 2000 euroa, jos tukiehdot täyttyvät. Tämä helpottaa erityisesti yksinyrittäjien tilannetta. Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan. Jotta yritys voisi hakea kustannustukea, sillä täytyy olla Y-tunnus. Vaatimuksena on myös, että yrityksellä on tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia vähintään 2000 euroa. 

Tuen enimmäismäärä kasvaa, mikä puolestaan vastaa erityisesti isojen yritysten tarpeisiin. Yritys voi saada tukea miljoona euroa, kun aiemmilla hakukierroksilla yläraja on ollut 500 000 euroa. 

Yrityksille maksetaan korvaus, jos niiden toimitilat on lain tai viranomaismääräyksen johdosta pidettävä suljettuina koronavirusepidemian vuoksi. Uusi sulkemiskorvaus koskee pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää. Suljetut yritykset voivat hakea myös kustannustukea. Suurempien yritysten sulkemiskorvaus on valmistelussa. 

Sekä kustannustuen että sulkemiskorvauksen määrässä otetaan huomioon aiemmin myönnetyt koronatuet. Kustannustuen haku on käynnissä 23.6.2021 saakka. Sulkemiskorvausta on haettava neljän kuukauden sisällä sen kalenterikuukauden päättymisestä, jona velvollisuus pitää toimitilat suljettuina päättyi. 

Kustannustuen kolmannelle hakukierrokselle ja sulkemiskorvaukseen on varattu rahaa yhteensä 356 miljoonaa euroa.