25.02.2021

Koronatilanteen vaikutus kaupalle

Poikkeusoloilla ei merkittävää vaikutusta kauppojen toiminnalle 

Suomalainen kauppa on toiminut vastuullisesti tähänkin asti koronan riskin pienentämiseksi. Jo aikaisessa vaiheessa on rakennettu suojavarusteita mm. kassoille, maskien ja suojavisiirien käyttö on osa toimintaa ja käsidesien määrää on jatkuvasti lisätty.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella toiminnanharjoittajien on jatkossa voitava esittää valvovalle viranomaiselle suunnitelma siitä, miten lähikontaktit asiakastiloissa voidaan tosiasiallisesti välttää ja miten henkilöstön työturvallisuuden varmistamiseksi menetellään. Suunnitelman teko koskee tiloja, joita käytetään yli 10 hengen asiointiin. Suunnitelman laatimisen tueksi on tulossa Aluehallintovirastojen lomake, jossa on tarkentavia ohjeita.

Myös kaupan on järjestettävä asiakastilojen käyttö niin, että asiakkaiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Tämä voidaan toteuttaa usealla tavalla, mm. asiakaspaikka- ja tilajärjestelyin sekä asiakasmäärää rajoittamalla. 

Toimintamalleja voivat olla mm. asiakkaiden kulun ohjaaminen kyltein ja lattiatarroin, uusin tilajärjestelyin, suojavälinein ja estämällä ruuhkautumista. Joka tapauksessa käynti kaupassa on jatkossakin mahdollista turvallisella tavalla.

Yritysten kustannustuelle jatkoa

Kustannustuen toisen vaiheen hakuaika päättyy perjantaina 26.2.2021, mutta tuelle on avautumassa kolmas hakukierros ja neljättäkin valmistellaan. Kustannustuen kolmannen hakukierroksen tukikaudeksi esitetään 1.11.2020 – 28.2.2021. Lisäksi kustannustukea jatkettaisiin vielä neljännellä hakukierroksella. Kustannustukea voi hakea Valtiokonttorin asiointipalvelussa.

Tartuntatautilakiin väliaikaisia muutoksia

Eduskunta hyväksyi tartuntatautilakiin väliaikaisia muutoksia, jotka antavat kunnille ja aluehallintovirastolle lisää toimivaltuuksia rajoittaa mm. yksityistä elinkeinotoimintaa, mikäli se on välttämätöntä koronaepidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Väliaikaiset muutokset lakiin eivät kuitenkaan mahdollista vähittäiskauppojen sulkemista viranomaispäätöksellä. Laki astui voimaan maanantaina 22.2.2021 ja on voimassa 30.6.2021 saakka.