15.06.2021

Koronan varjosta kohti valoa ja kestävää kasvua

 

Parhaat ideat kumpuavat epätoivosta. Kun korona pysäytti ihmiset koteihinsa kevättalvella 2020, moni kauppias joutui hieraisemaan silmiään tosiasioiden edessä. Myymälöissä humisi tyhjyys asiakkaista. Oli pakko ryhtyä ideoimaan, miten asiakkaat tavoitettaisiin terveysturvallisesti.

–Alalla kehitettiin monia toimintamalleja, jotka otettiin nopeasti käyttöön. Fyysinen asiointi kaupassa on kuitenkin tavaran hankkimisen lisäksi sosiaalinen tapahtuma, jota ei pysty korvaamaan verkossa shoppailemalla. Erikoiskaupalla on myös tärkeä rooli konkreettisessa tuotteeseen tutustumisessa. Tuotteita pitää päästä koskettamaan, jotta kuluttaja voi verrata niitä toisiinsa, sanoo huhtikuussa Edun puheenjohtajana aloittanut Petri Salo.

Korona ei kuitenkaan ole ainoa kaupan alaa muuttava voima. Suomi on valtioneuvoston päätöksellä sitoutunut tiukkaan ilmastopolitiikkaan ja pyrkii kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Myös kaupan alan Uusiutuva kauppa 2035 -tiekartan tavoitteena on, että suomalainen kauppa on toimialansa globaali ilmastoedelläkävijä ja saavuttanut hiilineutraaliuden vuonna 2035, ja että vuonna 2050 ala on lähes nollapäästöinen. Kestävät tavoitteet on tärkeä saavuttaa myös tuotetasolla.

–Kauppa pystyy olennaisesti vaikuttamaan tämän tiekartan toteutumiseen tarjoamalla kuluttajille Suomessa tehtyjä ja suomalaisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Tavaran kuljettaminen ympäri maailmaa lisää voimakkaasti ilmaston rasitusta. Kaupan tarjotessa kotimaisia tuotteita työllistämme samalla yrittäjiä kotimaassa. Oikeilla materiaalivalinnoilla, kuten vähentämällä muovin ja muiden öljypohjaisten materiaalien käyttöä, parannamme olennaisesti mahdollisuuksiamme saavuttaa asetut tavoitteet, Salo arvioi.

Edulle tärkeitä teemoja ovat yrittämiseen ja työllistämiseen kannustava verotus, kasvun mahdollistava tasapuolinen toimintaympäristö, tulevaisuuden kasvun mahdollistavat innovaatiot ja toimivat työmarkkinat. Kaikkea tätä voidaan edistää hyvällä sääntelyllä.

–Ei regulaatio lähtökohtaisesti ole paha asia: hyvin toteutettu sääntely tuo vakautta. Tärkeää on erikoiskaupan kilpailukyvyn varmistaminen ja vahvistaminen niin kotimaassa kuin kansainvälisesti, yhteisin pelisäännöin, tarkentaa Salo.

Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu kaupan alan tulevaisuusselonteon laatiminen, jotta toimialaa voidaan kehittää strategisesti ja pitkäjänteisesti. Selonteon tavoitteena on mm. tunnistaa kaupan alan sisältökokonaisuuksia ja teemoja, jotka tulee huomioida kaupan toimialan muutoksessa ja suomalaisen kaupan globaalissa ja kestävässä kasvussa.

–Tässä yhteydessä on hyvä tarkastella monia tulevaisuuden kysymyksiä, kuten työvoiman saatavuutta ja vaatimuksia sekä esimerkiksi monopolien asemaa. Vaikka korona onkin muokannut toimialaa voimakkaasti, eivät muutokset niihin jää. Kauppa on aina elänyt ja tulee elämään muutoksessa, Salo summaa.