08.12.2021

Kirja-ala iloitsee EU:n linjauksesta: kirjojen nollavero edistäisi lukutaitoa Suomessa

Euroopan unioni on mahdollistamassa sanomalehtien, kirjojen ja aikakauslehtien vapauttamisen arvonlisäverosta. Tämän myötä myös Suomessa olisi mahdollista ottaa käyttöön ns. nollaverokanta.

Kirjailijat, kustantajat ja kirjakaupat iloitsevat uutisesta. Kirjojen verotus verottaa lukemista, ja jatkossa yhteiskunnalla on mahdollisuus tukea kirja-alan elinvoimaa, lukemista ja lukutaitoa verotusratkaisuin. Kiitos tästä mahdollisuudesta kuuluu suomalaisille päättäjille, jotka ovat olleet tukemassa uudistusta.

Vasta julkistetun kansallisen lukutaitostrategian tavoite on tehdä Suomesta maailman monilukutaitoisin maa vuoteen 2030 mennessä. Lukutaitostrategia tavoittelee yhteiskuntaa, jossa lukutaidon merkitys tunnustetaan laajasti kaikilla aloilla ja jokainen saa tukea ja vahvistusta omalle lukutaidolleen läpi elämän.

Monissa sivistysvaltioissa lukemisen ja kirjallisen kulttuurin arvostus näkyy ja tuntuu käytännön tasolla muun muassa veroratkaisuissa. Useassa EU-maassa kirjojen arvonlisävero on muutaman prosenttiyksikön luokkaa, ja esimerkiksi Britanniassa ei kirjoista makseta arvonlisäveroa lainkaan. Kirjaverotuksen taustalla näissä maissa vaikuttavat kulttuuriset, kielelliset ja sivistykselliset arvot. Nyt samaan on mahdollisuus myös Suomessa.

Tehdään Suomesta maailman monilukutaitoisin maa vuoteen 2030 mennessä! Käytetään hyväksi EU:n mahdollistama nollaverokanta.


Kirjakauppaliitto
Suomen Kirjailijaliitto
Suomen Kustannusyhdistys
Suomen tietokirjailijat