22.01.2021

Historiassa on aina ollut taitekohtia

1920 liiton perustamisen syinä olivat mm. villinä riehunut kilpailu, epäterveet kauppatavat ja kilpailun lisääntyminen. Tästä alkoi kaupan edunvalvonnan laaja-alainen historia eikä vähiten valtiovallan omasta toiveesta. Oli sotien aikaista tavarapulaa ja kaupan voimakasta sääntelyä, jolloin liiton toiminnan painopiste hetkellisesti siirtyi tuontisäännöstelyyn liittyvien kysymysten ratkaisemiseen. Sotien jälkeisinä vuosikymmeninä STL:n toiminta oli laajimmillaan ja liitto oli kaupan alan johtava edustaja.

Vuosituhannen viimeisille vuosikymmenille tultaessa oli kaupan kenttä ja kilpailutilanne muuttunut ja liiton edustavuus alkoi heiketä. 2000-luvun alussa kaupan edusvalvontaa päätettiin kehittää ja syntyi Kaupan Liitto. Tässä prosessissa STL:stä muodostui katto-organisaatio, joka tarjosi jäsenilleen hallinnollisia ja juridisia palveluja. Toiminta näivettyi, jolloin osa jäsenistä oli valmis lakkauttamaan liiton ja jakamaan sen omaisuuden jäsenilleen. Oltiin jälleen taitekohdassa.

Vuonna 2017 hyväksytyn uuden strategian myötä STL vaihtoi nimekseen Tuote- ja palvelukaupan yhdistys ETU ry:ksi. Näin haluttiin saada riippumaton toimija turvaamaan erikoiskaupan toimintaympäristön kehitystä päivittäistavarakaupan ja teknisen tukkukaupan rinnalle.

Vuoden 2021 alussa Etu sai jäsenikseen neljä uutta erikoistavarakaupan toimialayhdistystä; Näkeminen ja silmäterveys Näe ry:n, Kirjakauppaliiton, Suomen Terveyskauppiaiden Liiton ja Fashion Finlandin. Uudet jäsenet saivat vanhankin kehäketun mielen lämpimäksi. Tätä on nimittäin odotettu. Vahvasti segmentoituneille erikoiskaupan toimialoille on elintärkeää tehdä saumatonta yhteistyötä niissä aiheissa, jotka ovat yhteisiä koko erikoiskaupalle. Vain yhteistyöllä ja laajalti verkostoitumalla erikoiskaupan järjestöt voivat olla vaikuttavampia niin kaupan nykyisissä kuin tulevissakin muutospaineissa. 

Uusien jäsenien myötä viime marraskuussa sata vuotta täyttänyt Etu on nyt entistä vahvempi tuomaan erikoiskaupan näkökulmat yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Jälleen kerran yhdistyksemme on taitekohdassa, jossa luomme historiaa.