14.09.2021

Henkilöbrändäys tuo osaamisen päivänvaloon

Kuva: Riccardo Annandale/Unsplash

Henkilöbrändäys on mahdollisuus rakentaa itsestään kiinnostava henkilö tai asiantuntija muiden silmissä. Oikein tehtynä se vahvistaa henkilökohtaisten ja edustetun organisaation tavoitteiden saavuttamisessa, oli kyse sitten tietyn viestin laajasta näkyvyydestä tai paremmista työeduista. Vetovoimainen yrittäjän, asiantuntijan tai vaikuttajan henkilöbrändi auttaa saamaan viestin perille halutulle kohderyhmälle. Sosiaalinen media ja digitaaliset alustat tarjoavat henkilöbrändäykselle tehokkaat työkalut.

Uhka vai mahdollisuus?

Henkilöbrändäys voi jonkun korvaan kuulostaa turhalta ja teennäiseltä itsensä esiintuomiselta. Ilmiönä se voi herättää myös ärtymystä ja kateutta. Epäaitous, liian räikeä itsekehu tai toisten maineella ratsastaminen eivät rakenna henkilöbrändiä positiivisella tavalla.

Yhä useammat kokevat oman persoonan ja osaamisen esiintuomisen kuitenkin tärkeäksi työelämässä menestymisen kannalta. Tyylikkäästi hoidetun ja asiallisen henkilöbrändäyksen vaikutuksesta menestykseen työelämässä on paljon näyttöä. Asiantuntijatyössä vahva henkilöbrändi auttaa erottautumaan digitalisoituneessa mediaympäristössä ja saa aikaan lisää näkyvyyttä henkilön edustamalle asialle. Yrityksen taustalla olevat mielenkiintoiset ja aidot henkilötarinat voivat tuoda yrityksen myymille tuotteille ja palveluille lisää asiakkaita.

Medioiden täyttämässä maailmassa vaikuttamisesta eri viestintäkanavissa on tullut keskeinen taito myös asiantuntija-ammateissa toimiville. Disinformaation ollessa uhka yhteiskunnalliselle keskustelulle, todellisen asiantuntemuksen esiintuominen mediaympäristössä pitäisi olla jokaisen asiantuntijan intressi.

Jokaisella on oma brändi, halusi sitä tai ei

Henkilöbrändi muodostuu henkilön persoonasta, osaamisesta ja siitä, mitä hän itse tai mitä muut kertovat hänestä julkisesti. Henkilöbrändi on henkilön maine eli tavallaan se käsitys mikä muilla kyseisestä henkilöstä on. Ihmisen todellista persoonallisuuttaa brändäämällä ei luonnollisestikaan pysty muokkaamaan, mutta siihen mitä henkilöstä tiedetään julkisesti, henkilöbrändäys on tehokas työkalu.

Maine ja henkilöbrändi rakentuu myös reaalimaailmassa, ihmisen jokaisessa vuorovaikutustilanteessa muiden ihmisten kanssa ja seurauksena todellisista aikaansaannoksista, kokemuksesta ja teoista. Sitä, miltä henkilön brändi näyttäytyy ulospäin voi median avulla muokata haluttuun suuntaan. Taitavalla viestinnällä henkilön asiantuntemus tai uniikki näkemys voivat saada näkyvyyttä hänen omaa lähiverkostoaan laajemmassa yhteiskunnallisessa keskustelussa. 

Ihmiset luottavat toisen sanomaan

Henkilöbrändäys on parhaimmillaan mielenkiintoista sisältöä, jota vastaanottaja ei koe tyrkyttävänä, vaan mielenkiintoisena informaationa, joka rikastuttaa myös kuulijoiden ymmärrystä asiasta. Monet brändit tiedostavat tämän ja hyödyntävät henkilöbrändejä markkinoinnissaan. On yleisesti tunnnistettu, että suurin osa kuluttajista luottaa tuttujensa suosituksiin enemmän kuin brändien omaan markkinointiin. 

Sama pätee myös asiantuntijasisältöihin. Hyvin muotoiltu kiinnostava sisältö voi saavuttaa laajemman yleisön luotetun asiantuntijan antaessa kasvonsa asialle.

Mikä on hyvää sisältöä?

Oman osaamisen tunnistaminen on monelle vaikeaa ja siitä kertominen vielä vaikeampaa. Monet kokevat arkuutta omista onnistumisista kertomisessa. Miten sitten hyödyntää henkilöbrändäystä viisaasti?

Hyvä sisältö on mielenkiintoista, uniikkia ja relevanttia yleisölleen. Jotta henkilöbrändäyksen sisällöt koettaisiin kiinnostavana ja niillä olisi toivottavaa vaikutusta, on tunnettava kohdeyleisö. Kenelle viesti on suunnattu ja missä verkostossa sen toivotaan herättävän huomiota?

Jos tavoitteena on uudet työmahdollisuudet, kannattaa viestiä asioista, jotka osoittavat asiantuntijuutta sillä alalla mikä on tähtäimessä ja niissä verkostoissa, jossa viesti voi tavoittaa asioista päättävän yleisön.  Jos tavoitteena on ideologinen vaikuttaminen, on tärkeää, että sisältö resonoi kohdeyleisön arvomaailman ja mielenkiinnon kohteiden kanssa.

Ihmiset rakastavat tarinoita. Tunteita herättävät sisällöt puhuttelevat. Taitava kynäily ei ole itseisarvo, vaan sisällön yhteensopivuus todellisuuden kanssa. Aitous, inhimillisyys ja kyky kiteyttää olennainen ovat tärkeitä arvoja myös henkilöbrändäyksessä.

Miten alkuun henkilöbrändäyksessä?

  1. Määrittele henkilöbrändäyksen tavoitteet. Haluatko verkostoitua, löytää uuden työpaikan, olla oman alasi asiantuntija, vaikuttaa yhteiskunnassa vai jotain muuta?
  2. Määrittele kohderyhmäsi. Kenelle haluat viestiä?
  3. Valitse kanavat, joissa haluat olla vaikuttamassa ja joissa kohdeyleisösi on aktiivinen. (Facebook, LinkedIn, Twitter, Facebook, joku muu some-kanava vai kenties omat verkkosivut?)
  4. Valitse teemat, joista sinulla on sanottavaa.
  5. Hyödynnä avainsanoja, jotka kiteyttävät sisällöstäsi olennaisen.
  6. Aikatauluta sisältösi. Digitaalisessa ympäristössä ajankohtaisuus on olennaista.
  7. Ole aktiivinen ja vuorovaikutteinen.
  8. Jos alkuun pääseminen on vaikeaa, sparraa samalla alalla olevan henkilön kanssa.