08.03.2021

Hallituksen esitys annettu: Pienetkin paketit verolle

Hallituksen esityksessä arvonlisäverolainsäädäntöön tehdään etämyyntiä koskevien EU:n direktiivien edellyttämät muutokset. Alun perin muutosten piti tulla voimaan jo vuoden 2021 alusta. Muutosta lykättiin muun muassa siksi, että tietojärjestelmät eivät vielä kaikissa Euroopan maissa mahdollistaneet verojen keräämistä, kun volyymit selvästi kasvavat. Muutokset tulevat voimaan puolen vuoden viiveellä 1.7.2021. 

Tavaroiden etämyynti jäsenvaltioiden välillä ja kolmansista maista on kasvanut voimakkaasti. Sen vuoksi on katsottu tarpeelliseksi muuttaa arvonlisäverodirektiivin ja maahantuonnin direktiivin etämyyntiin liittyviä säännöksiä. Tällä parannetaan sisämarkkinoiden toimivuutta ja EU:n alueelle sijoittautuneiden yritysten kilpailukykyä ja varmistetaan, että arvonlisäverot saadaan tehokkaammin kerättyä.

Verovapaus poistuu

Enintään 22 euron tavaralähetysten vapautus maahantuonnin arvonlisäverosta poistuu. Vapautus on antanut kilpailuetua EU:n ulkopuolelta tapahtuvalle etämyynnille. 

Enintään 150 euron arvoisiin lähetyksiin sisältyvien maahantuotavien tavaroiden etämyynnille otetaan käyttöön uusi yhden yhteyspisteen rekisteröinti- ilmoitus- ja maksujärjestelmä. Jos verovelvollinen on sijoittautunut EU:n ulkopuolelle, hänen olisi nimettävä välittäjä, joka olisi veronmaksuvelvollinen ja täyttäisi erityisjärjestelmän velvoitteet verovelvollisen nimissä. Yli 150 euron lähetyksistä maksetaan arvonlisäveron lisäksi myös tulli.

Jos etämyyjä ei käytä maahantuotavien tavaroiden erityisjärjestelmää, tavaroiden vastaanottajan puolesta tavarat Tullille esittävä kuljetusliike voi ilmoittaa ja maksaa arvonlisäverot vastaanottajan puolesta uuden yksinkertaistavan erityisjärjestelyn mukaisesti.

Yhden yhteyspisteen järjestelmä

Verottomuuden poistoon liittyen maahantuotavien, enintään 150 euron lähetyksiin sisältyvien tavaroiden etämyynnille on luotu oma vapaaehtoinen yhden yhteyspisteen maksujärjestelmä, johon myyjä tai sähköisen rajapinnan ylläpitäjä voi rekisteröityä. 

Erityisjärjestelmää käytettäessä tavaroiden tuonti on veroton ja myynti verotetaan poikkeuksellisesti EU:n alueella. Myyjä ilmoittaa ja maksaa veron myynneistä tunnistamisjäsenvaltion kautta kaikille kulutusjäsenvaltioille kuukausittain. 

Tällä helpotetaan tuojina normaalisti toimivien yksityishenkilöiden hallinnollista taakkaa. Ostajat maksavat arvonlisäveron ostohintaan sisältyvänä myyjälle tai rajapinnan ylläpitäjälle heti ostoa tehdessään. Näin ollen nykyinen tullausmenettely yksinkertaistuu.

Posti ei ole vielä tehnyt päätöksiä siitä, mitä tapahtuu käsittelymaksulle, joka on nyt kerätty yli 22 euron kolmansien maiden tavaralähetyksistä. Kerätäänkö maksu jatkossa myös alle summan olevista lähetyksistä on odotettavissa kevään aikana.

Verotulot kasvavat

Muutosten on arvioitu tuottavan pelkästään arvonlisäveroina yli 20 miljoonaa euroa, kun pienistäkin lähetyksistä kannetaan vero ja verot tilitetään myös sellaisista lähetyksistä, jotka nyt ovat verollisuudesta huolimatta päässeet perille veroja maksamatta mm. liian alhaiseksi merkityn arvon vuoksi. Epävarmuutta aiheuttaa se, että veron perimisen vaikutuksia kuluttajien käyttäytymiseen on vaikea arvioida.

Etu ry on jo pitkään vaatinut verottomuuden poistoa, joka on antanut aiheetonta kilpailuetua EU:n ulkopuolisille toimijoille. Vaikka muutoksen vaikutuksia on vielä ennenaikaista arvioida, se joka tapauksessa tasa-arvoistaa toimintaa. Kotimainen kysyntä voi myös kasvaa, kun veroedun poistumisen myötä hintatasot lähentyvät.