Erikoiskaupan pulssi - Eettinen stressi ja sen ehkäiseminen työelämässä

Erikoiskaupan pulssi - Eettinen stressi ja sen ehkäiseminen työelämässä

Paikka ja aika

09 elokuu 2023
Webinaari
kinja.pakarinen@etu.fi

Paikka ja aika

09 elokuu 2023
Webinaari
kinja.pakarinen@etu.fi

Ilmoittautuminen

Tapahtuma on maksuton. Ilmoittaudu tästä.

 

 

Kuvaus

Tervetuloa Erikoiskaupan liitto ETU ry:n järjestämään kaikille avoimeen Erikoiskaupan pulssiin! Pulssi järjestetään keskiviikkona 9.8. klo 9.00-11.00 verkossa.

Eettiseen stressiin ja sen ehkäisemiseen työelämässä syvennytään psykologi, työ- ja organisaatiopsykologian dosentti Mari Herttalammen johdolla. Herttalampi toimii yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella. Hän on tutkinut työelämässä tapahtuvaa eettistä kuormittuneisuutta eri näkökulmista jo 14 vuoden ajan.

Eettisellä stressillä tarkoitetaan kuormitusta, joka syntyy, kun syystä tai toisesta emme pysty toimimaan eettisesti kestävällä tavalla tai arvojemme mukaisesti. Eettinen stressi tunnistetaan ilmiönä yhä laajemmin eri aloilla. Työn tahdin muutos ja entistä rajallisemmat resurssit voivat johtaa siihen, että työntekijän on haastavaa tehdä työtään kunnioittaen arvojaan.

Pulssissa käsitellään seuraavia teemoja:
Mitä on eettinen stressi työssä?
Miten sen kanssa voi elää?
Millaisia keinoja on eettisen stressin vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn työpaikoilla?

Tutustuhan myös muihin tapahtumiimme.

Kaupan ala on jatkuvassa muutoksessa, joten ETU ry:llä haluamme tukea uuden oppimista.