04.03.2022

Erikoiskaupan liiton lausunto henkilötunnusjärjestelmän uudistamisesta

Asia: VN/25041/2020

Henkilötunnusjärjestelmän uudistamista koskevat säädös- ja muut ehdotukset

Luonnos hallituksen esitykseksi

Yleiset huomiot esityksen tavoitteista

Uuden esitetyn yksilöintitunnuksen käyttöönotto ei vaikuta perustellulta. Yritysten osalta tällaisella tunnuksella ei ole hyötyä.

Jos yksilöintitunnus tulisi käyttöön, se olisi yrityksille vapaaehtoista. Näin tulee olla. Lakiin tulisi selkeästi kirjata, että yksilöintitunnuksen käyttö jatkossakin pysyy vapaaehtoisena. Muussa tapauksessa on riski, että käyttöönoton tullessa pakolliseksi, tästä syntyy mm. erikoiskaupan yrityksille merkittäviä kustannuksia vailla niistä saatavaa hyötyä.

Emme näe, että yksilöintitunnus olennaisesti parantaisi henkilön tietosuojaa. Kyseinen tunnus muodostaa joka tapauksessa henkilötiedon. Yksilöintitunnuksella toki saadaan syntymäaika ja sukupuolitieto peitetyksi, mutta tämän perusteen merkittävyyttä voidaan kritisoida.

Uutta yksilöintitunnusta koskevat huomiot

Yksilöintitunnuksen käyttöönotto tulisi joka tapauksessa vaatimaan merkittäviä muutoksia ja kehitystyötä tietojärjestelmiin. Erikoiskaupan yrityksillä on rajalliset resurssit tietojärjestelmämuutoksiin. Mikäli muutokset tulevat pakollisiksi, on luotava mekanismi, jolla yritysten järjestelmämuutoksia on voitava merkittävästi kompensoida. Varsinkin, kun kaupalle muutoksesta ei ole havaittavia hyötyjä.

On ensiarvoisen tärkeää, että yksilöintitunnusta vastaisuudessa hyödyntävien organisaatioiden on huolehdittava järjestelmien yhteensopivuudesta niiden järjestelmien kanssa, joissa nykyinen henkilötunnus säilyy ainoana tunnisteena.

Muut hallituksen esitystä ja alustavaa asetusluonnosta koskevat huomiot

Välimerkkiuudistuksesta ja mahdollisesta sukupuolitiedon häivyttämisestä aiheutuu merkittäviä tietojärjestelmäkustannuksia yrityksille. Uusien välimerkkien käyttöönotolle on varattava pitkä, vuoden, tai jopa kahden siirtymäaika, jotta muutokset ovat kustannustehokkaasti toteutettavissa.