21.05.2021

Erikoiskaupan liiton lausunto yritysten määräaikaisesta kustannustuesta

Asia:  VN/11600/2021

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain (508/2020) muuttamisesta (neljäs kierros)

Lausunnonantajan lausunto

Etu ry pitää kustannustuen neljättä kierrosta tärkeänä ja välttämättömänä. Näkemyksemme mukaan on selvää, että kustannustuelle tarvitaan toukokuun jälkeen myös seuraava kierros. Koronasta aiheutuvista rajoituksista yrityksien liiketoiminnalle aiheutuu edelleen merkittävää haittaa.

Etu ry esittää, että liikevaihtorajaa lasketaan neljännellä kierroksella 20 prosenttiin. Sillä varmistetaan entistä paremmin elinkeinokelpoisten yritysten selviäminen pitkittyvän kriisin ylitse.

Esitettyä kustannustukijaksoa 1.3.2021–31.5.2021 on pidettävä hyvänä. Vertailuajanjaksona on perusteltua käyttää tukikauden vastaavaa ajanjaksoa 1.3.2019–31.5.2019. Tällöin vertailujakso on aidosti vertailukelpoinen, kun se kohdistuu aikaan ennen koronaa.